Politická filosofie – Obrana před proměnou demokracie v tyranii

Politická filosofie – Obrana před proměnou demokracie v tyranii
18. října 2013 Politická filosofie Autor: Marek Chvátal

Naše úvahy o politice jsme přerušili naposledy v okamžiku, kdy jsme si všimli velkého rizika pro demokracie v moderní době. Mohou se poměrně snadno zvrhnout v tyranii.

Největší díl viny na tom nese demagogie, nebo lépe samotní demagogové. Ti totiž využívají manipulovatelnosti davu. Již víme, že snadno ovladatelné masy získáme soustavným úsilím o zestejňování společnosti. Jde o zvláštní úsilí o rovnost, kde vyjímečnost je cosi nepřípustného.

Demokracie se v dějinách již mnohokrát zvrhávaly v tyranii. Za nacistického Německa se neodpouštělo být Židem a v konečném důsledku nebýt Árijcem. Komunismus se u nás zase zaměřil na majetkovou nerovnost a nepřípustným se stalo bohatství a nebo i samotné svobodné podnikání. Tato totalitní zřízení ale odstraňovala či oslabovala mnoho dalších činností a jevů ve společnosti, aby dosáhly svých cílů. Vedle církví se začalo žít špatně třeba i skutům a jiným svobodným společenstvím. Fungování vlády bylo zcela podřízeno ideologii.

V následujícím dílu si uvedeme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. tři zásady pro organizování demokracie s cílem zabránit a nebo alespoň ztížit demagogům, tedy populistům, cestu k moci. Ve chvíli, kdy by se tyto zásady beztrestně porušovaly, můžete si říci: "Už je to zase tady!"

Nalaďte si Proglas v pondělí 21. října 2013 v 16.00 hodin nebo v neděli 27. října v 10.30.