Politická filosofie – Ospravedlnění moci státu

Politická filosofie – Ospravedlnění moci státu
8. listopadu 2013 Politická filosofie Autor: Marek Chvátal

Téměř všechny moderní státy vznikly revolucí. Byl popřen starý a nastolen nový řád.

Tento politický krok ale vytváří nebezpečný precedens, že každé vládě je možné vypovědět poslušnost a to i za cenu použití násilí. Aby se nová vláda mohla těšit určité stabilitě, musel být nový revoluční řád nějak ospravedlněn.

V našem vysílání se s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D zaměříme na dvě teorie, které se o to pokouší. Jejich autory jsou Thomas Hobes a Jean-Jacques Rousseau. Oba vycházejí z předpokladu, že kdysi, před uzavřením hypotetické smlouvy mezi lidmi, vládlo "právo" silnějšího. Stát je pak nutný pro to, aby pod pohrůžkou trestu ochránil slabší jedince před silnějšími (Hobes). Takový stát nemusíte mít rádi, ale rozhodně oceníte určitou míru bezpečí. Ale co když tento stát ve skutečnosti nechrání občany a je jen pokračováním vlády silnějšího nad slabým? Pak je potřeba takový režim svrhnout a všichni bez rozdílu odevzdají svou vůli zvolené moci (Rousseau). Pak nikdo nebude víc nebo míň než druhý.

Podrobněji se těmto teoriím věnujeme na Proglasu v pondělí 11. listopadu 2013 v 16.00 (a také v neděli 17. listopadu v 10.30).

NyníDuchovní hudba
Skladba: Missa Bruxellensis XXIII vocum - Kyrie; Autor: Biber Heinrich Ignaz Franz von; Dirigent: Savall Jordi; Soubor: La capella reial de Catalunya
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Vzdělávací cyklus
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony