Politická filosofie – Pojetí rovnosti v moderní době

Politická filosofie – Pojetí rovnosti v moderní době
11. října 2013 Politická filosofie Autor: Marek Chvátal

V první polovině našeho cyklu jste se mohli doslechnout o tom, co je to veřejná sféra, tedy prostor, kde se odehrává politika. Byla také řeč o tom, že politika je možná díky svobodě a cílem politiky je úsilí o spravedlnost a spravedlivou vládu.

Toto všechno je ale možné jen tehdy, pokud si jsou lidé vzájemně rovni. V moderních dějinách jsme si prosadili rovnost pro všechny bez rozdílu. To bylo v antice něco naprosto nemožného a neslýchaného. V jejich pojetí by to znemožnilo politiku.

My jsme schopni udržet demokracii i za situace rovnosti všech. Ale musíme se právě vyrovnávat s komplikacemi, které antičtí Řekové nepřipustili. Rozlišujeme totiž dvojí rovnost: rovnost před zákonem a rovnost životních podmínek. Obojí vnáší do politiky složitá témata a jsou často i předmětem politických sporů.

V 7. dílu našeho cyklu se s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. zaměříme na velké revoluce (Americkou a Francouzskou), které poprvé deklarovaly rovnost všech lidí, protože jsou lidmi a vytvořili tak předpoklady dalších nezadatelných práv, mezi které patří např. svoboda všech lidí. Takové pojetí lidských práv se nakonec stalo základní hodnotou západní civilizace. Navíc je považujeme za natolik samozřejmé, že jsme jen ztěží ochotni akceptovat na poli mezinárodní politiky jiná či dokonce protíchůdná pojetí.

Tento díl vysíláme na Proglasu v pondělí 14. října 2013 v 16.00 hodin a reprízujeme ho v neděli 20. října v 10.30.