Politická filosofie – Rovnostářství

Politická filosofie – Rovnostářství
25. října 2013 Politická filosofie Autor: Marek Chvátal

Opět se zaměříme na rovnost posuzovanou skrze distributivní rovnost. Již jsme řešili otázku sociální rovnosti vedoucí k vytváření mas. Je zde ale ještě jeden aspekt. A to tehdy, když se sociální rovnost stane předmětem politického úsilí.

Sociální práva zakládají povinnost někomu jinému, aby mi zajistil určité prostředky. Pokud máme právo na vzdělání a určitou kvalitu podmínek pro život, musí nám někdo zajistit, že se tak bude dít vždy. A pokud ne, že toto právo budeme moci vymáhat. Do role arbitra mnoha sociálních práv se u nás v současnosti postavil stát.

Zde se ale vytváří předpoklad, že pokud má někdo lepší sociální podmínky, zatímco moje jsou pod úrovní přijatelnosti, jde o nespravedlnost. Přestože oba žijeme poctivě a podle zákonů. V praxi pak dochází k přerozdělení tak, že moje podmínky jsou vylepšeny v neprospěch toho, kdo na tom byl lépe. Je to spravedlivé? A navíc, je stát oprávněn řídit takové procesy narovnání?

Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v našem vzdělávacím cyklu Politická filosofie s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. v pondělí 28. října 2013 v 16.00 hodin (reprízujeme v neděli 3. listopadu v 10.30).