Politická filosofie – Sociální sféra

Politická filosofie – Sociální sféra
6. září 2013 Politická filosofie Autor: Marek Chvátal

V předchozí části jsme hovořili o ideálu obce v antickém Řecku, který umožňoval některým stát se svobodnými a vést debatu o tom, jak si představují dobrý život. Dnes ale nejsme schopni naplnit ideál obce tak jako před staletími.

Navíc ani nechceme naplňovat tento ideál. V antice totiž nemohli být svobodní všichni. Jen hrstka obyvatel byla schopná vyřešit svoji závislost na domácí sféře a poté vstoupit do veřejné. V moderní době ale považujeme svobodu a rovnost všech od narození bez rozdílu za samozřejmost.

Tento pro nás srozumitelný politický požadavek ale zásadně mění fungování politiky. Pokud má každý právo vstupovat do diskuse o veřejných věcech a spolurozhodovat, musí "někdo" zajistit, že skutečně každý občan bude i schopen svoje právo vykonat. Rovnost všech bez rozdílu vnáší do politiky tzv. sociální sféru. Bourá hranice mezi domácí a veřejnou sférou. Díky tomu se každý čtenář tohoto článku může považovat za svobodného občana. Je tu ale problém. Co stane, pokud hranice mezi domácí a veřejnou sférou zcela zanikne?

Druhý díl vzdělávacího cyklu Politický filosofie vysíláme v pondělí 9. září 2013 v 16.00 hodin. Reprízujeme mj. v neděli 15. září v 10.30.