Politická filosofie – Tři typy vlády

Politická filosofie – Tři typy vlády
26. září 2013 Politická filosofie Autor: Marek Chvátal

Ve skutečné demokracii žijí svobodní a vzájemně si rovní občané. Jak do toho zapadá přítomnost vlády? Není spíše přísně pojatá demokracie anarchií?

Není. Protože anarchie je chaos a chaos nikomu nezaručí ani rovnost a ani svobodu. Pro udržení těchto hodnot potřebujeme vládu. S doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. se podíváme na tři typy vlády a pokusíme se najít ten nejvhodnější pro demokracii.

Vládnoucí může ovládat občany jako despota. Z toho plyne, že občan je pro něj pouze živým nástrojem k dosahování cílů vládnoucího (tedy otrokem). A nebo se může chovat jako otec. Takovému typu vládnutí se říká paternalismus. "Otec" se stará o zájem občana, ne o svůj. Ale stále má právo rozhodovat, aniž se občana ptá, přestože ví, že to občan nechce. Proč? Otec ví, co je správné, ne občan dítě. 

K poslednímu typu vlády se hodí označení partnerství. Vládnoucí a ovládaný jsou partneři. Občan vědomě svěřuje moc vládnoucímu, aby rozhodoval za něj. Vládnoucí vykonává moc, která mu byla svěřena a neusiluje o větší moc. Je něco takového možné?

Zajímavé je, že se všemi typy vlád napříč světem se i v současnosti stále ještě setkáte.

Tři typy vlád rozebereme podrobněji ve vzdělávacím cyklu Politická filosofie v pondělí 30. září 2013 v 16.00 hodin. Tento díl reprízujeme v neděli 6. října v 10.30.