Etika manželství a rodiny - IV. díl

Etika manželství a rodiny - IV. díl
7. května 2010 Rodinná etika Autor: Kateřina Brichcínová

V pondělí 10. 5. v 16.00 hodin naladíte IV. část vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny. Cyklem nás provází přední odborník na dané téma, doc. Jindřich Šrajer, SDB. Tentokrát se zaměříme na vztah mezi manželi z pohledu křesťanské tradice. Uvidíme, jak si s touto otázkou poradil například slavný teolog svatý Augustin, v čem lze jeho stanoviska dosud pokládat za inspirativní, a v čem jsou naopak překonaná.

V uvedeném cyklu usilujeme o nalezení cesty ke zadřilému životu, k němuž směřuje veškerá etika. Docent Jindřich Šrajer, který nás tímto hledáním provází, je salesiánem Dona Bosca a současně přednáší etiku a morální teologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V desetidílném pořadu se postupně seznamujeme s teologickým chápáním manželství v dějinách, abychom byli schopni lépe pochopit současné postoje církve k souvisejícím otázkám, a ty aby pro nás nezůstávaly jen prázdnými předpisy, které je nutno zachovávat, ale abychom v nich objevovali ukazatele vedoucí skutečně k životu v hojnosti, o němž mluví Ježíš.