Úvod do knih Samuelových

Úvod do knih Samuelových

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
1950+
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

V kriminálu jako v semináři
Audioarchiv

Knihy Samuelovy tvoří v originále jeden celek. Rozdělení na dva díly vzniklo až při překladu do řečtiny. A zpětně se toto dělení prosadilo i na původní hebrejský text v době vzniku knihtisku.

Z literárního pohledu jsou knihy Samuelovy komplikovanější. Např. Saul se stává králem během jednoho týdne hned třemi odlišnými způsoby. Jde pravděpodobně o stopy redakčních úprav. Mezi nejstarší texty patří příběhy spojené s konkrétními osobami. Vyprávění o dětství Samuela a jeho působení, osobní zápletky krále Saula a podobně tomu je i u krále Davida a dalších.

Důležitým poslestvím těchto knih je popis přerodu Izraele od theokracie ke království, který ale navzdory lidské slabosti proběhl z Boží vůle a podle Boží vůle.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.