Úvod do knih Samuelových

Úvod do knih Samuelových

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vzdělávací cyklus
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Knihy Samuelovy tvoří v originále jeden celek. Rozdělení na dva díly vzniklo až při překladu do řečtiny. A zpětně se toto dělení prosadilo i na původní hebrejský text v době vzniku knihtisku.

Z literárního pohledu jsou knihy Samuelovy komplikovanější. Např. Saul se stává králem během jednoho týdne hned třemi odlišnými způsoby. Jde pravděpodobně o stopy redakčních úprav. Mezi nejstarší texty patří příběhy spojené s konkrétními osobami. Vyprávění o dětství Samuela a jeho působení, osobní zápletky krále Saula a podobně tomu je i u krále Davida a dalších.

Důležitým poslestvím těchto knih je popis přerodu Izraele od theokracie ke království, který ale navzdory lidské slabosti proběhl z Boží vůle a podle Boží vůle.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.