Úvod do knihy Deuteronomium

Úvod do knihy Deuteronomium

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

1950+

1950+
Audioarchiv

V Deuteronomiu se nachází několik rozsáhlých Mojžíšových řečí, důležitých zákoníků a požehnání těm, kdo budou Hospodina následovat.

Celý Pentateuch pak uzavírá Mojžíšova smrt a jeho pohřeb. Pátá kniha Mojžíšova sleduje vznik Božího lidu, který dostává životní pravidla aby mohl zůstat v blízkosti Boží. V Deuteronomiu také čteme např. o pravidlech pro slavení, kterých se mají zúčastňovat i ti sociálně nejslabší. To vede k vzájemné solidaritě. Kniha otevírá ještě i problematiku dluhů a možnosti jejich odpuštění.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.