Úvod do knihy Jozue

Úvod do knihy Jozue

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

1950+

1950+
Audioarchiv

Kniha Jozuje popisuje nejdříve dobývání zaslíbené země, kterou Izrael nakonec získá. Druhá část vypráví o rozdělování země jednotlivým kmenům. A v posledních dvou kapitolách sám Jozue má "reč na rozloučenou" ve které vyzývá všechny, aby sloužili Hospodinu a nenechali se svést k modlářství.

Kniha Jozue dokládá, že získání zaslíbené země nebylo postaveno na vůli a boji Izraele, ale na Bohu. Z toho plyne důležité teologické poselství, kterým se Izraelité řídili po celou dobu, než museli zemi zase opustit. Část půdy, kterou každý získal od Hospodina, sice patřila dotyčnému Židovi, ale nesměl si ji přivlastnit zcela. Tato půda byla totiž Bohem určena pro obživu celé jeho rodiny včetně dalších generací.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony