Úvod do knihy Leviticus

Úvod do knihy Leviticus

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

České nebe - Svatý Václav

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Leviticus obsahuje spoustu předpisů, pravidel a ustanovení pro situace a osoby, které jsou nám již časově hodně vzdálené.

Proto si s jeho textem často nevíme rady. A nechápeme, proč bychom ho vlastně měli číst.

Přes svoji náročnost může kniha dobře sloužit. Podle názvu odkazuje na izraelský kmen Levitů, který byl vyčleněn pro kněžskou službu. A Třetí kniha Mojžíšova má vysloveně ráz kněžského textu. S ohledem na tehdejší chápání kněžství je tak před nás kladeno mnoho neznámého a cizorodého.

Není nutné číst celou knihu. Byla by ale škoda některé perikopy zcela vynechat. Např. popis průběhu slavení Dne smíření, kdy Izrael dosahoval odpuštění hříchů anebo zmínky o Božím jednání a jeho svatosti. Bohatství těchto textů si přiblížíme v našem rozhovoru s biblistou doc. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického biblického díla.