Úvod do knihy Numeri

Úvod do knihy Numeri

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

1950+

1950+
Audioarchiv

Ve Čtvrté knize Mojžíšově můžeme rozeznat tři základní části. První je pobyt na poušti Sinaj, pak epizody odehrávající se v Moabu a nakonec události na moabských polích, které jsou přípravou na budoucí život Izraele ve vlastní zemi.

V Numeri se projevuje výrazně zájem o zaznamenání textů pro kněze a jejich potřeby a také upevnění jejich identity ve společnosti.

Mezi asi nejnápadnější teologické otázky knihy patří zpochybňování role Mojžíše. Ale všechny pokusy dopadnou pro viníky nešťastně a Mojžíš jen upevní svou autoritu. Z toho můžeme vyčíst, že koho si Hospodin sám vybere a dá mu úkol, toho není možné pouhými lidskými silami odstranit anebo poškodit.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony