Laudato si´

Datum a čas vysílání: 27. 6. 2016, 22:00
Autor: Petr Pospíšil
Interpret: Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. - katolický kněz, biolog, přednosta Ústavu etiky na 3. LF UK, Petr Pospíšil - redaktor
Cyklus: Laudato si´
Název pořadu: Radost a pokoj
Název části: -
Část: 37. část

„Již příliš dlouho jsme žili v mravním úpadku, posmívali jsme se etice, dobrotě, víře, čestnosti, a nastala chvíle, abychom uznali, že tato veselá povrchnost nebyla k ničemu“ konstatuje v čl. 229 papež František Došli jsme už také k tomuto závěru? Nebo se stále ještě snahám o ochranu životního prostředí vysmíváme? Lze i takové události jako klimatický summit, který v prosinci 2015 probíhal v Paříži, přičítat tomu, že se celosvětové společenství probouzí a začíná brát environmentální krizi vážně?

Kudy vede cesta ven ze zažitého životního stylu, zaměřeného na spotřebu? Nemohla by tou cestou být právě křesťanská spiritualita, která nabízí alternativní způsob chápání života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý spotřebou?

Premiéra: 27. 6. 2016, 22:00
Opakování: 29. 6. 2016, 2:00, 30. 6. 2016, 16:00

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony