Uvádíme nový vzdělávací cyklus Etika manželství a rodiny

Uvádíme nový vzdělávací cyklus Etika manželství a rodiny
23. dubna 2010 Studio Jan, Rodinná etika Autor: Petr Pospíšil

V rámci nového vzdělávacího cyklu Radia Proglas se budeme zabývat etickými otázkami souvisejícími s manželstvím a rodinou, a to z pohledu křesťanské etiky. Cyklem nás provede doc. Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Naladíte každé pondělí v 16.00 hod., opakujeme vždy následující neděli v 10.30 hod.

Nejprve je důležité pochopit, co to vlastně křesťanská etika je, čím je její pohled specifický. V etice nejde ani tak o stanovení mravních příkazů a zákazů, jak by se snad někdo mohl domnívat. Podle Aristotelovy definice je etika především naukou o zdařilém životě. Mluvíme-li o etice křesťanské, máme na zřeteli zdařilý život ve společenství s Bohem. Ježíš řekl, že přišel, abychom měli život, a to život v hojnosti (srov. J 10,10). Dnes je poměrně frekventované slovo „užívat si“. Ale vede ono „užívání si“ opravdu ke zdařilému životu? Křesťanská etika připomíná člověku, že jeho život nemá být pouhým užíváním si anebo přežíváním. Pomáhá mu hledat cestu ke smysluplnému prožívání. Vztahy, které uskutečňujeme ve vztazích v manželství a v rodině, jistě mohou přispět k nalezení smysluplnosti. Avšak život ve vztazích není jednoduchý, naopak často je velmi spletitý. Není snadné se v něm zorientovat a právě k tomu by mělo naše setkávání nad daným tématem pomoci. Každý člověk je jedinečný a jedinečná je také každá životní situace. Proto etika nemůže poskytnout „zaručený návod“ na zdařilý život, nýbrž přivádí k odhalování nabízené perspektivy.

Naše pojednání bude mít celkem tři tématické okruhy. Nejdříve se budeme věnovat biblickému pojetí manželství. Budeme naslouchat jak poselství Starého zákona, tak novozákonní zvěsti. Poté objasníme, jak bylo manželské a rodinné soužití chápáno v křesťanské tradici, a nakonec se zaměříme na jeho současné pojetí, odvíjející se především od vyjádření II. vatikánského koncilu. Díky tomu budeme schopni lépe porozumět pozicím, které dnes církev zaujímá k jednotlivým otázkám. Uvidíme, že etické pozice vycházející z Evangelia nechtějí člověka připravit o žádné dobro, ale právě naopak. Chceme společně objevovat, že Evangelium je skutečně „radostná zvěst“.