Kérygma

Kérygma

Pátý díl duchovně vzdělávacího cyklu studia Vojtěch „O katechezi od Adama“, budeme věnovat pojmu “kérygma“. Poslouchejte v pondělí 23. února v 16h, reprízy 24. 2. 2015 od 02.00h, 26. 2. 2015 v 00.05h a v neděli 1. března 2015 v 10.30h.

Před námi leží další kus dobrodružné cesty, která nás povede k hlavním a základním obsahům víry, k obsahům misie a katecheze. Objasníme si v této souvislosti především, co je kérygma a k čemu je třeba se neustále při katechezi a misiích vracet. Rozhoříme se také o Novém Zákoně, jako o základní přístupové cestě k Ježíši Kristu. Osvětlíme si, jak se liší Zmrtvýchvstání Ježíše Krista od jiných, na první pohled podobných, vzkříšení. Zjistíme, zda je či není učení církve doktrínou. Položíme si otázku, proč se některé spisy dostaly do Nového Zákona a jiné ne? Zodpovíme, co jsou to apokryfní evangelia - například Jidášovo evangelium. Poté se dostaneme do období prvních velkých koncilů, kde se krystalizuje první vyznání víry. V této souvislosti se dotkneme i christologického a trinitárního dogmatu.

Dušan Baur

Svátek má: bl. Godšalk / Patrik

Moderuje: Dušan Baur
NyníHudební zastavení
Skladba: Hora tří světel; Autor: Martinů Bohuslav; Dirigent: Kühn Pavel; Sóla: Doležal Vladimír - tenor, Novák Richard - bas, Haničinec Petr - recitace; Soubor: Mužský sbor Pěveckého sboru Čs.rozhlasu v Praze
19.00Pohádka - večerní zíváček
19.15Jak se Vám líbí
20.00Večerní zprávy Proglasu,...
20.15Studio Kristián
20.40Křesťanská píseň
20.45Radio Vatikán dnes

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony