O církvi a svátostech

O církvi a svátostech

Desátý díl duchovně vzdělávacího cyklu studia Vojtěch „O katechezi od Adama“, který nese název „O církvi a svátostech“ poslouchejte v pondělí 30. března v 16h, reprízy 31. 3. 2015 od 02.00h, 1.4. 2015 v 00.05h a v neděli 5. dubna 2015 v 10.30h.

Pohovoříme o církvi v souvislosti s nicejsko-cařihradským vyznáním víry, vysvětlíme, v jakém smyslu je církev svátostí a proč a jak s ní souvisí svátosti iniciační i ty ostatní.

Zvláštní pozornost budeme věnovat ožehavým tématům svatosti církve a tomu, zda je či není církev nutná ke spáse člověka.

Ukážeme si, jakou má krédo, které jsme probírali v minulých dílech, souvislost se svátostmi v církvi, řekneme si také, k čemu nám svátosti slouží, jaký je rozdíl mezi svátostmi a svátostinami a jaké mají místo v životě církve i konkrétního křesťana.