O člověku

O člověku

Druhý díl cyklu „O katechezi od Adama“ jsme věnovali člověku jako takovému. Sledovat můžete 2. února v 16h, reprízy 3. 2. 2015 v 02.00h, 5. 2. 2015 v 00.05h a 8. 2. 2015 v 10.30h

Pokusíme se odhalit jeho nejvnitřnější potřebu, jeho tázání a hledání sama sebe. Zjistíme, že tzv. delfská výzva je stále aktuální, zmíníme v těchto souvislostech také encykliku Fides et ratio. Dozvíme se, co je to noogenní neuróza, existenciální analýza nebo logoterapie. Položíme si také otázku, zda je náboženství produktem lidské psychiky a odkryjeme rozpor biblického obrazu Boha s dnešní novou religiozitou. Zmíníme se rovněž o dnes značně rozšířeném fenoménu horoskopů, o Forerově efektu a o tom, jaký mají vliv na člověka.