Obraz Boha a tajemství Ježíše v nicejsko-cařihradském vyznání víry

Obraz Boha a tajemství Ježíše v nicejsko-cařihradském vyznání víry

V osmém dílu duchovně vzdělávacího cyklu studia Vojtěch „O katechezi od Adama“, poodhalíme obraz Boha a tajemství Ježíše Krista v nicejsko – cařihradském vyznání víry. Poslouchejte v pondělí 16. března v 16h, reprízy 17. 3. 2015 od 02.00h, 18. 3. 2015 v 00.05h a v neděli 22. března 2015 v 10.30h.

V tomto dílu se dotkneme otázek, jako například, kde se najednou vzalo učení o nejsvětější Trojici ve 4. století - tedy christologické dogma a trinitární dogma? Byla to snad nová ideologie církve? Jaké je místo nicejsko-cařihradského kréda v životě a nauce církve? Co jsou jeho hlavní obsahy a jaká je jeho kontinuita i novost vzhledem k Novému zákonu? Nahlédneme také na Nový zákon jako na základ christologického a trinitárního dogmatu.