Oceněné pořady našich redaktorů

Oceňujeme práci našich redaktorů a vyzdvihujeme zde pořady, které byly oceněny vládním výborem pro zdravotně postižené občany (VVZPO) za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cenu je udělována od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1100 publicistických děl. 

Ceny jsou udělovány těm dílům, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením. Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Rok 2006

1. cena: Radka Rozkovcová - Letokruhy – organizace pečující o lidi s Alzheimerovou chorobou

Rok 2007

3. místo: Radka Rozkovcová - Trénink paměti (v rámci cyklu Vítejte, senioři!)

Rok 2009

2. cena: Jana Beránková - V pokoji láskyplné péče (v rámci cyklu Vítejte, senioři!)

3. cena:  Stanislava Vidumská  - Jak dojít k normálnímu životu

Rok 2011

1. cena: Antonín Žolnerčík - Evropské dny handicapu v Ostravě

čestné uznání - Radka Rozkovcová - Balet Globa aneb Když vozíčkáři tančí 

Rok 2013

2. cena: Martin Weisbauer - Počátky a současnost Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích

3. cena: Radka Rozkovcová - Radost z Boha přesahuje míru bolesti

Rok 2014

1. cena: Radka Rozkovcová - Vidět neviděné

Rok 2016

3. cena: Antonín Žolnerčík - Nadace křídlení, Ostrava