U: Šumperk

U: Šumperk

Před dvěma lety otevřel v Šumperku poskytovatel sociálních služeb Vincentinum v rámci transformace svých služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení.

Transformovaných služeb využívá celkem 18 klientů od 30 do 45 let. Než je začalo Vincentinum poskytovat, žili tito klienti ve velkých pobytových službách ve Šternberku. Díky změně prostředí a formy služeb měli získat větší soukromí a více možností seberealizace. Řada z nich začala také chodit do práce. 

Podle poskytovatele sociálních služeb Vincentinum se měl život těchto mužů a žen výrazně přiblížit přirozenému prostředí. Potvrdí to i naše reportáž? Novými službami v Šumperku nás provede jejich vedoucí Jiří Krňávek a samotní klienti.

Vysíláme v úterý 4. října 2016 ve 22.00 hodin a v pondělí 10. října v 9.30.