U: Svatý Antonínek

U: Svatý Antonínek

Pořad v souvislostech


U: Svatý Antonínek
Budeme vysílat

Křesťanští novináři včera a dnes
Panna Maria - Matka jednoty křesťanů
Karel Řežábek - pastor, skladatel a učitel
Vysílali jsme


"Spravedlivý riskuje" – pořad o Karlu Weirichovi

František Jan Vavák

Ostravská Mikasa pro děti s kombinovaným postižením
Audioarchiv
3. června 2017 Studio Radim Autor: Marek Chvátal

Podíváme se na poutní místo na blatnické hoře ke sv. Antonínku a povíme si o jeho historii, současnosti a budoucnosti. Po staletí sem putuje veliké množství lidí. Přesto si toto místo zachovalo klidný až meditativní ráz.

Svatý Antonínek patří k nejznámějším poutním místům Moravského Slovácka. Leží 350m nad mořem. Jedná se o kopcovitý výběžek Vizovické vrchoviny. Tyčí se mezi obcemi Ostrožská Lhota a Blatnice pod Svatým Antonínkem. V minulosti snad kopec sloužil jako pohřebiště. Staré lidové tradice a pověstí uvádí, že tudy prošly i věrozvěstové Konstantitn a Metoděj, kteří roku 863 připutovali ze Soluně na Velkou Moravu.

svaty_antoninek_kroj 

Stávající hlavní oltář v kapli byl vysvěcen 30. května 1905 olomouckým světicím biskupem Karlem Wisnarem. Roku 1907 byly pořízeny i varhany, které slouží do dnešních dnů. V roce 1940 byl vytvořen stabilní venkovní oltář při zdi chrámové lodi. Sochu sv. Antonína zhotovil sochař Mirko Stejskal z Prahy. Ta však byla roku 1948 přemístěna ke studánce a do venkovního oltáře byla usazena socha sv. Antonína od Julia Pelikána.

V době II. světové války byla Blatnická hora hojně navštěvována dětmi, mládeží i starší generací z blízkého okolí. Přitahoval je sem P. Antonín Šuránek, který zde konal duchovní obnovy. Zemřel v pověsti svatosti.