Adventní vigilie v Egyptě

Adventní vigilie v Egyptě

Egyptskou zemi, v níž hledala útočiště i Svatá rodina na útěku před králem Herodem, před časem studijně navštívila Mlada Mikulicová, Ph.D. - odborná asistentka oddělení starých jazyků na Katedře biblických věd KTF UK v Praze.  V Magdazínu vypráví nejen o objevování krásy starozákonních jazyků, ale také o adventní vigilii, jak ji prožívají křesťané koptské ortodoxní církve. Premiéru vysíláme ve středu 17. prosince od 9.30, opakování pořadu zachytíte v sobotu 20. prosince ve 22.10.

Do naší fotogalerie věnovala doktorka Mikulicová několik snímků: z Káhiry, koptského kostela a koleje pro křesťanské studenty v Gíze, poustevny Jana Žebřičníka, pohledu z Mojžíšovy hory,  z víkendového setkání rodin v klášteře Muharraq a cestu svaté Rodiny po Egyptě u kostela v Asuánu.