Oceněné pořady našich redaktorů

Oceňujeme práci našich redaktorů a vyzdvihujeme zde pořady, které byly oceněny Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (VVZPO) za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cena je udělována od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1500 publicistických děl. 

Ceny jsou udělovány těm dílům, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením. Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Rok 2022

2. cena: Jana Kuklová - za rozhovor s členkou českého národního reprezentačního týmu florbalu o tom, jak se tento sport provozuje na invalidním vozíku a jaké sportovní vyžití obecně mají lidé s těžkým handicapem.  
3. cena: Radka Rozkovcová - za rozhovor s Janou Kuklovou o jejím projektu Kikiriki Games, PC hře určené přednostně pro hráče se zrakovým postižením.

Oběma gratulujeme!

Rok 2020

1. cena: Alžběta Havlová - pořad z cyklu Na dřeň S Anetou Vidurovou
3. cena: Jana Kuklová - pořad Do kostela s vodicím psem 

Rok 2019

Cenu obdržel Antonín Žolnerčík - pořad Ostravská Asociace Trigon a Družstvo Naproti

Rok 2016

3. cena: Antonín Žolnerčík - Nadace křídlení, Ostrava

Rok 2014

1. cena: Radka Rozkovcová - Vidět neviděné

Rok 2013

2. cena: Martin Weisbauer - Počátky a současnost Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích
3. cena: Radka Rozkovcová - Radost z Boha přesahuje míru bolesti

Rok 2011

1. cena: Antonín Žolnerčík - Evropské dny handicapu v Ostravě
čestné uznání - Radka Rozkovcová - Balet Globa aneb Když vozíčkáři tančí 

Rok 2009

2. cena: Jana Beránková - V pokoji láskyplné péče (v rámci cyklu Vítejte, senioři!)
3. cena:  Stanislava Vidumská  - Jak dojít k normálnímu životu

Rok 2007

3. místo: Radka Rozkovcová - Trénink paměti (v rámci cyklu Vítejte, senioři!)

Rok 2006

1. cena: Radka Rozkovcová - Letokruhy – organizace pečující o lidi s Alzheimerovou chorobou