Bohoslužby

čt 25. 3. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský Slavnost Zvěstování Páně
pá 26. 3. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Jan Gacík  
ne 28. 3. 9.00 z kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku P. Slawomir Sulowski, farář a děkan děkanátu Šumperk  
po 29. 3. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
út 30. 3. 18.00 Z kostela Narození Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou P. Jan Krbec  
st 31. 3. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Pavel Glogar  
čt 1. 4. 17.30 Z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Pavel Konzbul - světící biskup brněnské diecéze  
pá 2.4. 15.00 Z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Vojtěch Cikrle - biskup brněnské diecéze Obřady Velkého pátku
so 3. 4. 20.05 Z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově P. Daniel Janáček O.Praem. - opat Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
ne 4. 4. 9.00 Z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích P. Jakub Brabenec  
po 5. 4. 9.00 Z kostela Narození Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou P. Jan Krbec  
út 6. 4. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu P. Jan Krbec za zemřelé posluchače přátele Proglasu
st 7. 4. 18.00 Z radia Lumen   27. výročí vysílání Lumenu
čt 8. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 9. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
po 12. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
út 13. 4. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu P. Martin Holík za nemocné posluchače přátele Proglasu
st 14. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
čt 15. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 16. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    

Pár slov o duchovním přijímání:

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý!

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia.[1] On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“[2]

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.[3]

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“[4]

[1] Jan 20,19 nn.; srv. Lk 24,36 nn.

[2] Mt 18,20; viz SC 7

[3] DS 1548; srv. Rahner–Vorgrimler, Teologický slovník, Vyšehrad, Praha 2009; s. 168

[4] srv. Zj 22,20

Aktualizace: 5. 3. 2021, Ed.