Bohoslužby

pá 27. 3. 17.30 Ze studia Proglasu P. Martin Holík  
so 28. 3. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
ne 29. 3. 9.00 Z kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách P. Zdeněk Jančařík  
ne 29. 3. 19.30 Ze studia Proglasu P. Martin Holík  
po 30. 3. 18.00 Z olomouckého studia Radim P. Rafael Zdeněk Budil, OFMCap  
út 31. 3. 18.00 Ze studia Proglasu P. Martin Holík  
st 1. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Bonaventura Ondřej Čapek  
čt 2. 4. 18.00 Z kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách P. Pavel Glogar - salesián  
pá 3. 4. 18.00 Ze studia Proglasu P. Zdeněk Drštka  
so 4. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
ne 5. 4. 9.00 Z kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou P. Tomas van Zavrel Květná neděle
po 6. 4. 18.00 Z olomouckého studia Radim    
út 7. 4. 18.00 Ze studia Proglasu P. Zdeněk Drštka  
st 8. 4. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze    
čt 9. 4. 17.30 Z kostela sv. Jakuba v Brně P. Jan Pacner  
pá 10. 4. 15.00 Ze studia Proglasu P. Martin Holík Obřady Velkého pátku
so 11. 4. 20.30 Z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově   Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
ne 12. 4. 9.00 Z kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách P. Libor Všetula, SDB Boží hod velikonoční
po 13. 4. 9.00 Ze studia Proglasu   Velikonoční pondělí

V současné situaci až do odvolání se můžete každý všední den a  v sobotu připojit ke slavení mše svaté od 18.00.

Každou neděli vám kromě pravidelné bohoslužby v 9.00 nabídneme i mimořádnou mši svatou od 19.30.

Bohoslužby z našeho studia Maria můžete sledovat i na našem Youtube kanále: https://www.youtube.com/user/RaPgonTube/videos – v neděli v 19.30 a v úterý od 18.00.

Pár slov o duchovním přijímání:

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý!

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia.[1] On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“[2]

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.[3]

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“[4]

[1] Jan 20,19 nn.; srv. Lk 24,36 nn.

[2] Mt 18,20; viz SC 7

[3] DS 1548; srv. Rahner–Vorgrimler, Teologický slovník, Vyšehrad, Praha 2009; s. 168

[4] srv. Zj 22,20

Aktualizace: 1. 4. 2020, Ed.