Bohoslužby

st 15. 9. 10.00 Mše svatá z papežské návštěvy Slovenska papež František u národní svatyně v Šaštíně
čt 16. 9. 16.30 z kostela sv. Ludmily v Praze-Vinohradech P. Jakub Berka (hlavní celebrant), P. Pavel Křížek, P. Cyril Matějec U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily
pá 17. 9. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Zdeněk Jančařík  
ne 19. 9. 9.00 Z kostela Všech svatých v Litoměřicích P. Józef Szeliga  
út 21. 9. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu P. Jan Krbec za posluchače přátele Proglasu
čt 23. 9. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 24. 9. 9.30 Z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně Charles Balvo, apoštolský nuncius v české republice Poděkování za život a službu emeritního brněnského pomocného biskupa Petra Esterky
pá 24. 9. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
ne 26. 9. 9.00 z kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku    
út 28. 9. 9.00 Z kostela sv. Václava v Mikulově P. Pavel Fox Pacner - probošt Slavnost sv. Václava
čt 30. 9. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 1. 10. 18.00 Z kostela sv. Augustina v Brně   1. pátek v měsíci
ne 3. 10. 9.00 Z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích    
út 5. 10. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu   za zemřelé posluchače přátele Proglasu
čt 7. 10. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze    
pá 8. 10. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
ne 10. 10. 9.00 Z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně    
út 12. 10. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu   za nemocné posluchače přátele Proglasu
čt 14. 10. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze    
pá 15. 10. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
ne 17. 10. 9.00 Z kostela Všech svatých v Litoměřicích P. Józef Szeliga  

Pár slov o duchovním přijímání:

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý!

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia.[1] On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“[2]

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.[3]

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“[4]

[1] Jan 20,19 nn.; srv. Lk 24,36 nn.

[2] Mt 18,20; viz SC 7

[3] DS 1548; srv. Rahner–Vorgrimler, Teologický slovník, Vyšehrad, Praha 2009; s. 168

[4] srv. Zj 22,20