Bohoslužby

pá 8. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Zdeněk Jančařík  
ne 10. 1. 9.00 Z kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou P. Tomas van Zavrel Svátek Křtu Páně
po 11. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
út 12. 1. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu P. Martin Holík za nemocné posluchače Proglasu
st 13. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Jan Stuchlík  
čt 14. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 15. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Pavel Glogar  
ne 17. 1. 9.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách P. Martin Hobza - provinciál salesiánů výročí úmrtí ctihodného P. Ignáce Stuchlého
po 18. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
út 19. 1. 18.00 Z kaple Svatého Ducha v Proglasu P. Jan Krbec za posluchače Proglasu
st 20. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
čt 21. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 22. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
ne 24. 1. 9.00 Z kostela Všech svatých v Litoměřicích P. Józef Szeliga  
po 25. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
út 26. 1. 18.00 Z radia Lumen   z baziliky sv. Kříže v Kežmarku
st 27. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    
čt 28. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze P. Filip Jan Rathouský  
pá 29. 1. 18.00 Z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách    

Pár slov o duchovním přijímání:

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý!

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia.[1] On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“[2]

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.[3]

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“[4]

[1] Jan 20,19 nn.; srv. Lk 24,36 nn.

[2] Mt 18,20; viz SC 7

[3] DS 1548; srv. Rahner–Vorgrimler, Teologický slovník, Vyšehrad, Praha 2009; s. 168

[4] srv. Zj 22,20

Aktualizace: 8. 1. 2021, Ed.