Synoda a synodalita

Proglas zřídil samostatné stránky synoda. www.synoda.cz alias www.synod.cz

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.   (Vademecum 1.2)

Prožívání synodality přináší konkrétní změny, vzkazuje teolog Mikulášek z kongresu v Římě

Prožívání synodality přináší konkrétní změny, vzkazuje teolog Mikulášek z kongresu v Římě

28. dubna 2023, 17:39

V Římě pokračuje mezinárodní kongres „Teologie ve zkoušce synodality“, který pořádá Teologická fakulta Papežské gregoriánské univerzity ve spolupráci s Generálním sekretariátem synody. Pro vysílání Proglasu o něm referoval český účastník, kněz a teolog Josef Mikulášek z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – člen Národního synodálního týmu.

Kardinál Grech zahájil práce na finálních podkladech pro podzimní synodu biskupů

Kardinál Grech zahájil práce na finálních podkladech pro podzimní synodu biskupů

12. dubna 2023, 11:24

V plném proudu jsou práce na Instrumentum laboris (přípravném dokumentu) pro říjnové synodální shromáždění ve Vatikánu. Ode dneška do 19. dubna chystá podklady k jednání skupina odborníků z pěti kontinentů, kteří se v různých funkcích podíleli na synodálním procesu. Generálním sekretářem biskupské synody je maltský kardinál Mario Grech. 

Synodalita je ochota respektovat názory druhých a zpochybňovat své, míní arcibiskup

Synodalita je ochota respektovat názory druhých a zpochybňovat své, míní arcibiskup

28. března 2023, 14:30

Kardinál a lucemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich vyzval církev k proměně. „Musíme se změnit, jinak se dobrá zpráva stane nepochopitelnou,“ uvedl včera v Římě. Jednou z cest je podle něj synodalita. Tu vnímá jako ochotu respektovat názory druhých lidí a současně při rozhodování zpochybňovat vlastní názory. Podle Hollericha musí církev naslouchat místo toho, aby „na otázky, které jí nikdo nepoložil, dávala složité odpovědi, kterým nikdo nerozumí“.

Díky digitální synodě církev zná názor na budoucnost a problémy dneška tisíců katolíků i nevěřících

Díky digitální synodě církev zná názor na budoucnost a problémy dneška tisíců katolíků i nevěřících

3. března 2023, 10:02

Až 20 milionů lidí se zapojilo do synodního procesu ve velké míře díky dosahu internetu. Ten stojí za 110 000 synodními reflexemi. Díky sponzoringu vatikánského dikasteria pro komunikaci a spolupráci s influencery bylo možné oslovit miliony lidí, zejména prostřednictvím TikToku, Facebooku nebo Instagramu –⁠ uvádí sekretariát synody, podle něhož se ale církev musí v oblasti přítomnosti na sociálních sítích ještě hodně učit.

Poselství papeže Františka k postní době 2023

Poselství papeže Františka k postní době 2023

22. února 2023, 22:27

Poselství papeže Františka pro postní dobu 2023 má podtitul Postní pokání a synodální cesta.

Představitelé evropské církve vyjádřili závazek nadále prožívat a podporovat synodální zkušenost

Představitelé evropské církve vyjádřili závazek nadále prožívat a podporovat synodální zkušenost

12. února 2023, 13:03

Během právě skončeného shromáždění v Praze 156 delegátů postupně předložilo 39 národních zpráv k dokumentu pro kontinentální fázi synody. Poté, rozděleni do 13 skupin, pokračovali v úvahách o intuicích, které rezonují, o napětí a rozdílech, o prioritách a výzvách, které je třeba sdílet uvnitř katolické církve i s ostatními církvemi. Dalších 270 lidí se jednání účastnilo online. Tito zástupci národních biskupských konferencí se setkávali ve 12 skupinách a na plenárním zasedání rovněž představili výstupy své práce. Nad vzniklým souhrnným dokumentem pak od pátku jednali už jen předsedové evropských biskupských konferencí, kteří se ovšem účastnili i předchozího programu a diskusí. 

Arcibiskup Graubner: Synoda je pro nás školou, mám z ní dobrý dojem

Arcibiskup Graubner: Synoda je pro nás školou, mám z ní dobrý dojem

9. února 2023, 16:12

Vytvořením souhrnu pěti dnů intenzivní práce a pozdravem předsedy Rady evropských biskupských konferencí arcibiskupa Gintarase Grušase skončila první část kontinentálního shromáždění synody. O výstupu budou nyní předsedové evropských biskupských konferencí do neděle jednat za zavřenými dveřmi. Účastníci synody v Praze navrhli pravidelná setkávání biskupů s laiky v budoucnosti. 

Synoda má i ekumenický rozměr

Synoda má i ekumenický rozměr

9. února 2023, 09:04

Výzva k modlitbě za jednotu křesťanů zazněla dnes ústy apoštolského nuncia v Česku arcibiskupa Judea Taddeuse Okola při mši svaté na úvod závěrečného dne kontinentáního shromáždění synody, které od neděle probíhá v Praze. 

Bývalý vězeňský kaplan Martinek o přesahu synody: Učí dialogu, respektu, naslouchání a úctě

Bývalý vězeňský kaplan Martinek o přesahu synody: Učí dialogu, respektu, naslouchání a úctě

8. února 2023, 11:20

Čtvrtým dnem v Praze pokračuje Evropské synodální setkání. Vrcholu kontinentální fáze synody o synodalitě, svolané papežem Františkem, se účastní na 200 lidí. 400 dalších účastníků se připojuje online –⁠ mezi nimi farní vikář v Teplicích a dřívější kaplan tamní vazební věznice, salesiánský kněz a teolog Michael Martinek. Dnes ráno byl hostem vysílání Proglasu.  

Synodní proces v Evropě má různou intenzitu i obsah, ukazuje pražské shromáždění

Synodní proces v Evropě má různou intenzitu i obsah, ukazuje pražské shromáždění

8. února 2023, 08:48

Praha hostí zástupce římskokatolické církve z celé Evropy, kteří pokračují v synodním procesu. Včera se završily prezentace výstupů jednotlivých zemí. Nabízíme reflexe několika z nich.