Synoda a synodalita

Proglas zřídil samostatné stránky synoda. www.synoda.cz alias www.synod.cz

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.   (Vademecum 1.2)

Synodální proces začal i v českých diecézích

Synodální proces začal i v českých diecézích

18. října 2021, 09:31

Biskupové po celém světě ve svých diecézích včera otevřeli tzv. synodální cestu. Proces, který má podle papeže Františka obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společném budoucím putování věřících, bude do dubna příštího roku probíhat právě na úrovni místních církví. Poté postoupí na kontinentální úroveň a vyvrcholí za dva roky říjnovým zasedáním biskupů ve Vatikánu. 

Setkávat se vstřícněji a s větší chutí víry, zaznělo na konferenci o synodalitě

12. října 2021, 19:15

V souvislosti se zahájením celosvětového synodálního procesu v katolické církvi se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila konference zaměřená na vnitrocírkevní dialog a synodalitu. 

Mše svatá z brněnské katedrály k diecéznímu zahájení synody

Mše svatá z brněnské katedrály k diecéznímu zahájení synody

12. října 2021, 10:29

V neděli 17. října vám od 16.00 mimořádně nabídneme mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně z diecézního zahájení synody.

Hlavním aktérem synody musí být Duch svatý, prohlásil papež

9. října 2021, 21:08

Papež František na začátku světové katolické synody vyzval církev, aby prokázala jednotu, odvahu a odhodlání. Při zahájení celého synodálního procesu, který vyvrcholí za dva roky, zdůraznil potřebnost zapojení všech, jinak se, jak prohlásil, stane řeč o komunitě jen zbožným záměrem.

Nejde o změnu dogmat, ale o poznání života církve, přibližuje cíl synody P. Josef Mikulášek

Nejde o změnu dogmat, ale o poznání života církve, přibližuje cíl synody P. Josef Mikulášek

8. října 2021, 18:12

„Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ je název dvouletého procesu, který začíná v katolické církvi. Uskuteční se jak na úrovni biskupské synody, tedy poradního sboru papeže, tak i v místních církvích, v diecézích a farnostech. Při nedělní bohoslužbě jej ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu zahájí papež František, diecézní část pak biskupové příští týden ve svých katedrálách. Co to znamená, jakou charakteristiku má celý proces a jak se do něj mohou věřící zapojit, o tom v pořadu 13+ hovořil Filip Breindl s P. Josefem Mikuláškem, členem Národního synodálního týmu a koordinátorem v olomoucké arcidiecézi. 

 Synodalita dnes: Proces a témata II.

Synodalita dnes: Proces a témata II.

30. září 2021, 13:23

V Dotýkání světla sledujeme synodální proces a témata, která může přinést. Hosty Daniela Blažkeho jsou Kristina Koldinská, Jiří Zajíc a P. Prokop Brož. Poslouchejte v sobotu 2. října ve 20.15.

Synodalita dnes: Proces a témata I.

Synodalita dnes: Proces a témata I.

24. září 2021, 19:41

Témata, která synodalita otevírá, ale i proměna kultury dialogu v církvi, to jsou otázky. které zajímají hosty Daniela Blažkeho: Kristinu Koldinskou, Jiřího Zajíce a P. Prokopa Brože. Poslouchejte Dotýkání světla v sobotu 25. září ve 20.15.

Synodalita dnes: Dějiny a současné kroky

Synodalita dnes: Dějiny a současné kroky

17. září 2021, 19:33

V Dotýkání světla sledujeme synodální proces a jeho roli v Bibli i dějinách církve. Hosty Daniela Blažkeho jsou Kristina Koldinská, Jiří Zajíc a P. Prokop Brož. Poslouchejte v sobotu 18. září ve 2015.

Synodalita dnes: Jaký je smysl synodality?

Synodalita dnes: Jaký je smysl synodality?

10. září 2021, 12:10

9. října se ve Vatikánu chystá zahájení velkého synodálního procesu, který se přenese i do všech světových diecézí. Co nás čeká a jak se na tomto procesu podílet, s tím se seznámíme v krátkém cyklu Synodalita dnes. Hosty Daniela Blažkeho jsou Kristina Koldinská, Jiří Zajíc a P. Prokop Brož. Poslouchejte v sobotu 11. září ve 20.15 v Dotýkání světla.