Synodalita dnes: Proces a témata I.

Synodalita dnes: Proces a témata I.

Pořad v souvislostech


Synodalita dnes
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Život a dílo teologa sv. Bonaventury
Život a dílo teologa sv. Bonaventury
Vysílali jsme


Život a dílo teologa sv. Bonaventury

Život a dílo teologa sv. Bonaventury

O ctnostech
Audioarchiv

Témata, která synodalita otevírá, ale i proměna kultury dialogu v církvi, to jsou otázky. které zajímají hosty Daniela Blažkeho: Kristinu Koldinskou, Jiřího Zajíce a P. Prokopa Brože. Poslouchejte Dotýkání světla v sobotu 25. září ve 20.15.

Církev je stále živá a stále musí hledat adekvátní jazyk hlásání evangelia pro dobu, ve které žije. Jaké otázky vyvstávají pro dnešek, na to odpoví snad až synoda. Zatím se ptáme našich hostů.