Náboženská redakce nabízí

Proglas je stanice postavená na křesťanských hodnotách, proto v jejím vysílání naleznete  modlitby a svědectví o víře.

Jsme si vědomi, že bez vašich modliteb, proseb a obětí by naše vysílání bylo nemožné. Prosíme, pamatujte na nás! Děkujeme!

Aktualizace 14-3.2020 18:40 omh

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 8

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 8

18. února 2020, 12:34

V Dotýkání světla se zakončí minicyklus Cestou vzhůru, který se věnoval francouzské modlitební komunitě Taizé. Poslední díl nabídne ochutnávku z atmosféry modlitebního společenství v kostele Českobratrské církve evangelické v Brně Židenicích.

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 7

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 7

15. února 2020, 12:26

Další díl Dotýkání světla se věnuje geniu loci kraje, ve kterém se uchytila komunita Taizé. Poslouchejte v sobotu 15. února ve 20.15.

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 6

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 6

5. února 2020, 08:23

Dotýkání světla představuje opět komunitu Taizé, dnes po stránce myšlenek a podnětů k činnosti. Mluvit spolu budou Daniel Blažke a p. Martin Holík. Poslouchejte v sobotu 8. února ve 20.15.

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 5

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 5

29. ledna 2020, 10:43

Dotýkání světla si již po páté představuje komunitu Taizé. Dnes se zaměří na její hudební stránku, k jejímuž rozboru si Daniel Blažke pozval do studia varhaníka a organologa brněnské diecéze Ondřeje Múčku. Poslouchejte v sobotu 1. února ve 20.15.

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 4

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 4

23. ledna 2020, 14:13

V dalším dílu Dotýkání světla se opět vydáváme na pouť důvěry ve stopách komunity Taizé. Pozvání do studia přijaly dvě sestry, které do Taizé jezdí od dětských let: naše redaktorka Mariana Ambrožová a její sestra Irena Marková. Poslouchejte v sobotu 25. ledna ve 20.15.

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 3

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 3

15. ledna 2020, 13:58

Koncem roku 2019 se v polské Vratislavi konalo světové setkání mládeže pozvané komunitou z Taizé. Na setkání se vydal i náš moderátor Lukáš Graca a zachytil pro nás místní atmosféru. V cyklu Cestou vzhůru se ho na jeho zážitky bude ptát Daniel Blažke v pořadu Dotýkání světla v sobotu 18. ledna ve 20.15.

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 2

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 2

8. ledna 2020, 15:24

Druhý díl Cestou vzhůru se podívá na strukturu a fungování komunity Taizé. Nalaďte si Proglas v sobotu 11. 1. 2020 ve 20.15, nebo si poslechněte záznam z audioarchivu. 

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 1

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 1

3. ledna 2020, 14:30

První díl nového cyklu Cestou vzhůru představuje komunitu Taizé v sobotu 4. ledna v 20.15.

Nejste lid můj: Tys můj lid

Nejste lid můj: Tys můj lid

22. prosince 2019, 16:25

Hospodin nás přemluví. Uvede nás na poušť a tam nám bude promlouvat k srdci. Díky své milosti obnoví náš vztah

Nejste lid můj: Zůstaneš se mnou

Nejste lid můj: Zůstaneš se mnou

18. prosince 2019, 05:00

Prorok Ozeáš měl ženu a tři děti. Mluvili jsme o nich už v prvním dílu rozhovorů nad knihou našeho proroka. V třetí kapitole vyzývá Hospodin Ozeáše, aby svou ženu vykoupil z otroctví. Poslouchejte v cyklu Dotýkání světla v sobotu 21. prosince 2019 ve 20.15.

Nejste lid můj: Spor proti matce

Nejste lid můj: Spor proti matce

11. prosince 2019, 05:00

Návrat lidu k víře v jediného Boha se v době proroka Ozeáše nemůže uskutečnit poklidnou cestou. Nalaďte si v cyklu Dotýkání světla v sobotu 14. prosince 2019 od čtvrt na devět večer.

Nejste lid můj: Synové živého Boha

Nejste lid můj: Synové živého Boha

4. prosince 2019, 05:00

Uprostřed znamení a výtek, kterými Hospodin skrze Ozeáše odsuzuje nevěrnost svého lidu, slyšíme na začátku 2. kapitoly slova naděje.

Nejste lid můj: Jdi, vezmi si nevěstku

Nejste lid můj: Jdi, vezmi si nevěstku

27. listopadu 2019, 15:40

V novém církevním roce nabídneme sérii rozhovorů nad biblicikým textem knihy Ozeáš.

Slepé uličky teologie II – 11. díl

Slepé uličky teologie II – 11. díl

20. listopadu 2019, 11:50

V posledním dílu Slepých uliček teologie se zaměříme na Lefebvrovo schisma. Věroučné i disciplinární rozpory tohoto církevního hnutí představí pater Zdeněk Drštka v sobotu 23. listopadu 2019 ve 20.15.

Slepé uličky teologie II – 10. díl

Slepé uličky teologie II – 10. díl

13. listopadu 2019, 22:19

Dvacátý díl série o Slepých uličkách teologie se bude věnovat novodobému tématu modernismu. Teologickou odchylku spíše uměle vytvořenou přiblíží P. Zdeněk Drštka v sobotu 16. listopadu v 20.15.