Synoda a synodalita

Proglas zřídil samostatné stránky synoda. www.synoda.cz alias www.synod.cz

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.   (Vademecum 1.2)

Synody se účastní i apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Synody se účastní i apoštolský exarchát řeckokatolické církve

9. prosince 2021, 15:26

Řeckokatolická církev v tuzemsku se zapojila do synodálního procesu. Skupinky jsou podle diecézního koordinátora rozpracované téměř v každé farnosti. Semináře začnou pravděpodobně po Vánocích.

Do synodálních skupinek se na Plzeňsku zapojili především mladí, říká koordinátor

Do synodálních skupinek se na Plzeňsku zapojili především mladí, říká koordinátor

6. prosince 2021, 14:55

Už několik týdnů kráčíme po synodální cestě. Po celém světě lidé všeho věku ve skupinkách sdílí svůj pohled a diskutují o dalším směřování církve. V plzeňské diecézi se podle tamějšího koordinátora Jindřicha Fencla skupinkám daří. Nejdůležitější je podle něj aktivní naslouchání a umění promlouvat otevřeně.

Biskup Pavel Konzbul o synodě v církvi: Bez dialogu se nic neoživí, právě na něj papež sází

Biskup Pavel Konzbul o synodě v církvi: Bez dialogu se nic neoživí, právě na něj papež sází

30. listopadu 2021, 14:02

V čem je synodální proces 2021–2023 jiný než ostatní? A co o něm řekl papež František českým a moravským biskupům na setkání Ad limina? Nejen o tom jsme hovořili s Mons. Pavlem Konzbulem, pomocným biskupem brněnským.

Slovensko do synodálního procesu zapojilo romskou komunitu

Slovensko do synodálního procesu zapojilo romskou komunitu

26. listopadu 2021, 14:40

Lockdown na Slovensku zamezil konání bohoslužeb a dalších veřejných akcí, ale synodální proces nadále probíhá prostřednictvím komunikace na dálku. Setkání koordinátorů se účastnili i zástupci romské komunity. Poslechněte si reportáž vysílanou na Radiu Lumen.

Pokorný a prorocký hlas uprostřed dezinformací, říká o Ekumenické radě církví nový předseda

Pokorný a prorocký hlas uprostřed dezinformací, říká o Ekumenické radě církví nový předseda

25. listopadu 2021, 15:33

Na svém valném shromáždění si Ekumenická rada církví (ERC) tento týden zvolila své nové vedení. Předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík, který ve funkci nahradil Daniela Ženatého. Jaké výzvy stojí v příštích čtyřech letech před českými církvemi? I o tom jsme s ním hovořili v pořadu 13+.

Synodální proces ve farnostech se pomalu rozjíždí

Synodální proces ve farnostech se pomalu rozjíždí

23. listopadu 2021, 10:20

Synodální proces ve své první fázi se začíná na úrovni místních koordinátorů a scházení farních skupinek. Očekává se i zadání výstupů, ke kterým by práce skupinek měla směřovat. Jak vypadá současná situace v diecézi Hradec Králové, popsal Proglasu její synodální koordinátor P. Prokop Brož.

Synodální proces začal i v českých diecézích

Synodální proces začal i v českých diecézích

18. října 2021, 09:31

Biskupové po celém světě ve svých diecézích včera otevřeli tzv. synodální cestu. Proces, který má podle papeže Františka obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společném budoucím putování věřících, bude do dubna příštího roku probíhat právě na úrovni místních církví. Poté postoupí na kontinentální úroveň a vyvrcholí za dva roky říjnovým zasedáním biskupů ve Vatikánu. 

Setkávat se vstřícněji a s větší chutí víry, zaznělo na konferenci o synodalitě

12. října 2021, 19:15

V souvislosti se zahájením celosvětového synodálního procesu v katolické církvi se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila konference zaměřená na vnitrocírkevní dialog a synodalitu. 

Mše svatá z brněnské katedrály k diecéznímu zahájení synody

Mše svatá z brněnské katedrály k diecéznímu zahájení synody

12. října 2021, 10:29

V neděli 17. října vám od 16.00 mimořádně nabídneme mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně z diecézního zahájení synody.

Hlavním aktérem synody musí být Duch svatý, prohlásil papež

9. října 2021, 21:08

Papež František na začátku světové katolické synody vyzval církev, aby prokázala jednotu, odvahu a odhodlání. Při zahájení celého synodálního procesu, který vyvrcholí za dva roky, zdůraznil potřebnost zapojení všech, jinak se, jak prohlásil, stane řeč o komunitě jen zbožným záměrem.