Synoda a synodalita

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.   (Vademecum 1.2)

Izraelští katolíci chtějí o synodalitě diskutovat i s ostatními křesťany

Izraelští katolíci chtějí o synodalitě diskutovat i s ostatními křesťany

25. ledna 2022, 20:36

Katoličtí biskupové ve Svaté zemi chtějí synodální proces iniciovaný papežem pojmout jako příležitost naslouchat nekatolickým církvím v regionu a učit se od nich. Napsali to nyní jejich představitelům. 

Synodální proces začíná produkovat výstupy z farních skupinek

Synodální proces začíná produkovat výstupy z farních skupinek

20. ledna 2022, 18:15

V římskokatolické církvi nadále probíhá dvouletý synodální proces, který na podzim zahájil papež František. V současnosti se odehrává diecézní fáze v jednotlivých farnostech, kdy věřící v malých skupinkách debatují nad některým z deseti témat. Jak konkrétně proces probíhá v pražské arcidiecézi, na Proglasu hovořil ředitel tamního Pastoračního centra a diecézní koordinátor P. Michal Němeček. 

Papež obdržel manifest zpochybňující německou Synodální cestu

Papež obdržel manifest zpochybňující německou Synodální cestu

5. ledna 2022, 16:48

Papež František obdržel při generální audienci manifest, který podpořilo téměř 6 000 katolíků a který zpochybňuje německou "synodální cestu". Dokument je pojmenován "Nový začátek: Manifest za reformu" a obsahuje devět tezí pro alternativní plán reformy církve v Německu. 

Biskupové reflektovali loňský rok a povzbuzují do budoucnosti

Biskupové reflektovali loňský rok a povzbuzují do budoucnosti

3. ledna 2022, 09:07

Nejen politici ale i náboženští představitelé se v pastoračních listech ohlédli za uplynulým rokem a předeslali výzvy, které nás čekají. 

Do synody se u sv. Augustina v Brně zapojila desetina farníků

Do synody se u sv. Augustina v Brně zapojila desetina farníků

29. prosince 2021, 13:26

Více než dva měsíce uběhly od zahájení synodálního procesu v římskokatolické církvi. Ten má podle papeže Františka obsahovat vzájemná setkávání, naslouchání a rozlišování ohledně společného budoucího putování věřících.

Sýrie doufá v obnovu i prostřednictvím synodálního procesu

Sýrie doufá v obnovu i prostřednictvím synodálního procesu

21. prosince 2021, 16:23

„Synodální cesta, kterou podniká univerzální církev na popud papeže Františka, se může stát příznivým časem i pro katolické komunity v Aleppu a sužované Sýrii, aby objevily nové cesty, na které chce Pán nasměrovat poslání své církve a osvobodit ji od pokušení uzavřít se do sebe v důsledku zlé doby,“ uvedl v poselství apoštolský vikář v Aleppu pro katolíky latinského ritu Georges Abou Khazen.

H. Pohořalá o synodě: Je to běh na dlouhou trať

H. Pohořalá o synodě: Je to běh na dlouhou trať

16. prosince 2021, 20:00

Hostem čtvrtečního 13+ byla členka národního synodálního týmu Hana Pohořalá. Hovořili jsme s ní o právě probíhající synodě, kterou zahájil papež František.

Synody se účastní i apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Synody se účastní i apoštolský exarchát řeckokatolické církve

9. prosince 2021, 15:26

Řeckokatolická církev v tuzemsku se zapojila do synodálního procesu. Skupinky jsou podle diecézního koordinátora rozpracované téměř v každé farnosti. Semináře začnou pravděpodobně po Vánocích.

Do synodálních skupinek se na Plzeňsku zapojili především mladí, říká koordinátor

Do synodálních skupinek se na Plzeňsku zapojili především mladí, říká koordinátor

6. prosince 2021, 14:55

Už několik týdnů kráčíme po synodální cestě. Po celém světě lidé všeho věku ve skupinkách sdílí svůj pohled a diskutují o dalším směřování církve. V plzeňské diecézi se podle tamějšího koordinátora Jindřicha Fencla skupinkám daří. Nejdůležitější je podle něj aktivní naslouchání a umění promlouvat otevřeně.

Biskup Pavel Konzbul o synodě v církvi: Bez dialogu se nic neoživí, právě na něj papež sází

Biskup Pavel Konzbul o synodě v církvi: Bez dialogu se nic neoživí, právě na něj papež sází

30. listopadu 2021, 14:02

V čem je synodální proces 2021–2023 jiný než ostatní? A co o něm řekl papež František českým a moravským biskupům na setkání Ad limina? Nejen o tom jsme hovořili s Mons. Pavlem Konzbulem, pomocným biskupem brněnským.