Synoda a synodalita

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.   (Vademecum 1.2)

Slovensko do synodálního procesu zapojilo romskou komunitu

Slovensko do synodálního procesu zapojilo romskou komunitu

26. listopadu 2021, 14:40

Lockdown na Slovensku zamezil konání bohoslužeb a dalších veřejných akcí, ale synodální proces nadále probíhá prostřednictvím komunikace na dálku. Setkání koordinátorů se účastnili i zástupci romské komunity. Poslechněte si reportáž vysílanou na Radiu Lumen.

Pokorný a prorocký hlas uprostřed dezinformací, říká o Ekumenické radě církví nový předseda

Pokorný a prorocký hlas uprostřed dezinformací, říká o Ekumenické radě církví nový předseda

25. listopadu 2021, 15:33

Na svém valném shromáždění si Ekumenická rada církví (ERC) tento týden zvolila své nové vedení. Předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík, který ve funkci nahradil Daniela Ženatého. Jaké výzvy stojí v příštích čtyřech letech před českými církvemi? I o tom jsme s ním hovořili v pořadu 13+.

Synodální proces ve farnostech se pomalu rozjíždí

Synodální proces ve farnostech se pomalu rozjíždí

23. listopadu 2021, 10:20

Synodální proces ve své první fázi se začíná na úrovni místních koordinátorů a scházení farních skupinek. Očekává se i zadání výstupů, ke kterým by práce skupinek měla směřovat. Jak vypadá současná situace v diecézi Hradec Králové, popsal Proglasu její synodální koordinátor P. Prokop Brož.

Synodální proces začal i v českých diecézích

Synodální proces začal i v českých diecézích

18. října 2021, 09:31

Biskupové po celém světě ve svých diecézích včera otevřeli tzv. synodální cestu. Proces, který má podle papeže Františka obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společném budoucím putování věřících, bude do dubna příštího roku probíhat právě na úrovni místních církví. Poté postoupí na kontinentální úroveň a vyvrcholí za dva roky říjnovým zasedáním biskupů ve Vatikánu. 

Setkávat se vstřícněji a s větší chutí víry, zaznělo na konferenci o synodalitě

12. října 2021, 19:15

V souvislosti se zahájením celosvětového synodálního procesu v katolické církvi se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila konference zaměřená na vnitrocírkevní dialog a synodalitu. 

Mše svatá z brněnské katedrály k diecéznímu zahájení synody

Mše svatá z brněnské katedrály k diecéznímu zahájení synody

12. října 2021, 10:29

V neděli 17. října vám od 16.00 mimořádně nabídneme mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně z diecézního zahájení synody.

Hlavním aktérem synody musí být Duch svatý, prohlásil papež

9. října 2021, 21:08

Papež František na začátku světové katolické synody vyzval církev, aby prokázala jednotu, odvahu a odhodlání. Při zahájení celého synodálního procesu, který vyvrcholí za dva roky, zdůraznil potřebnost zapojení všech, jinak se, jak prohlásil, stane řeč o komunitě jen zbožným záměrem.

Nejde o změnu dogmat, ale o poznání života církve, přibližuje cíl synody P. Josef Mikulášek

8. října 2021, 18:12

„Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ je název dvouletého procesu, který začíná v katolické církvi. Uskuteční se jak na úrovni biskupské synody, tedy poradního sboru papeže, tak i v místních církvích, v diecézích a farnostech. Při nedělní bohoslužbě jej ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu zahájí papež František, diecézní část pak biskupové příští týden ve svých katedrálách. Co to znamená, jakou charakteristiku má celý proces a jak se do něj mohou věřící zapojit, o tom v pořadu 13+ hovořil Filip Breindl s P. Josefem Mikuláškem, členem Národního synodálního týmu a koordinátorem v olomoucké arcidiecézi. 

 Synodalita dnes: Proces a témata II.

Synodalita dnes: Proces a témata II.

30. září 2021, 13:23

V Dotýkání světla sledujeme synodální proces a témata, která může přinést. Hosty Daniela Blažkeho jsou Kristina Koldinská, Jiří Zajíc a P. Prokop Brož. Poslouchejte v sobotu 2. října ve 20.15.

Synodalita dnes: Proces a témata I.

Synodalita dnes: Proces a témata I.

24. září 2021, 19:41

Témata, která synodalita otevírá, ale i proměna kultury dialogu v církvi, to jsou otázky. které zajímají hosty Daniela Blažkeho: Kristinu Koldinskou, Jiřího Zajíce a P. Prokopa Brože. Poslouchejte Dotýkání světla v sobotu 25. září ve 20.15.