Synoda a synodalita

Proglas zřídil samostatné stránky synoda. www.synoda.cz alias www.synod.cz

"Synoda" je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení [...] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako 'cesta, pravda a život' (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni 'následovníky cesty' (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). 
Synodalita především označuje zvláštní styl, který charakterizuje život a poslání církve a vyjadřuje její přirozenost jako Božího lidu, který putuje společně a shromažďuje se ve shromáždění, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium. Synodalita by se měla projevovat v běžném způsobu života a práce církve.   (Vademecum 1.2)

Je tu touha pokračovat dál, říká litoměřický koordinátor synody a gen. vikář Davídek

Je tu touha pokračovat dál, říká litoměřický koordinátor synody a gen. vikář Davídek

10. února 2022, 12:10

Téma synodálního procesu v katolické církvi nabývá na intenzitě. Přibližuje se konec jeho první, diecézní, části, jejíž úkolem bylo aktivovat věřící k společným setkáním a diskusím nad jedním z deseti témat. O průběhu jejího dění v litoměřické diecézi na Proglasu hovořil generální vikář Martin Davídek.

Synoda: věřící v českobudějovické diecézi zajímají témata naslouchání a autority v církvi

Synoda: věřící v českobudějovické diecézi zajímají témata naslouchání a autority v církvi

8. února 2022, 19:52

V tuzemských katolických diecézích vrcholí první část příprav řádné biskupské synody, ohlášené papežem Františkem na říjen 2023. V českobudějovické prodloužili termín k dokončení práce ve skupinkách a odevzdání výstupů z nich do poloviny března. Podle tamního koordinátora, prezidenta Diecézní charity České Budějovice P. Stanislava Brožky, se do synodálního procesu zapojilo 150 až 200 skupinek a ještě je možné se připojit.

Izraelští katolíci chtějí o synodalitě diskutovat i s ostatními křesťany

Izraelští katolíci chtějí o synodalitě diskutovat i s ostatními křesťany

25. ledna 2022, 20:36

Katoličtí biskupové ve Svaté zemi chtějí synodální proces iniciovaný papežem pojmout jako příležitost naslouchat nekatolickým církvím v regionu a učit se od nich. Napsali to nyní jejich představitelům. 

Synodální proces začíná produkovat výstupy z farních skupinek

Synodální proces začíná produkovat výstupy z farních skupinek

20. ledna 2022, 18:15

V římskokatolické církvi nadále probíhá dvouletý synodální proces, který na podzim zahájil papež František. V současnosti se odehrává diecézní fáze v jednotlivých farnostech, kdy věřící v malých skupinkách debatují nad některým z deseti témat. Jak konkrétně proces probíhá v pražské arcidiecézi, na Proglasu hovořil ředitel tamního Pastoračního centra a diecézní koordinátor P. Michal Němeček. 

Papež obdržel manifest zpochybňující německou Synodální cestu

Papež obdržel manifest zpochybňující německou Synodální cestu

5. ledna 2022, 16:48

Papež František obdržel při generální audienci manifest, který podpořilo téměř 6 000 katolíků a který zpochybňuje německou "synodální cestu". Dokument je pojmenován "Nový začátek: Manifest za reformu" a obsahuje devět tezí pro alternativní plán reformy církve v Německu. 

Biskupové reflektovali loňský rok a povzbuzují do budoucnosti

Biskupové reflektovali loňský rok a povzbuzují do budoucnosti

3. ledna 2022, 09:07

Nejen politici ale i náboženští představitelé se v pastoračních listech ohlédli za uplynulým rokem a předeslali výzvy, které nás čekají. 

Do synody se u sv. Augustina v Brně zapojila desetina farníků

Do synody se u sv. Augustina v Brně zapojila desetina farníků

29. prosince 2021, 13:26

Více než dva měsíce uběhly od zahájení synodálního procesu v římskokatolické církvi. Ten má podle papeže Františka obsahovat vzájemná setkávání, naslouchání a rozlišování ohledně společného budoucího putování věřících.

Sýrie doufá v obnovu i prostřednictvím synodálního procesu

Sýrie doufá v obnovu i prostřednictvím synodálního procesu

21. prosince 2021, 16:23

„Synodální cesta, kterou podniká univerzální církev na popud papeže Františka, se může stát příznivým časem i pro katolické komunity v Aleppu a sužované Sýrii, aby objevily nové cesty, na které chce Pán nasměrovat poslání své církve a osvobodit ji od pokušení uzavřít se do sebe v důsledku zlé doby,“ uvedl v poselství apoštolský vikář v Aleppu pro katolíky latinského ritu Georges Abou Khazen.

H. Pohořalá o synodě: Je to běh na dlouhou trať

H. Pohořalá o synodě: Je to běh na dlouhou trať

16. prosince 2021, 20:00

Hostem čtvrtečního 13+ byla členka národního synodálního týmu Hana Pohořalá. Hovořili jsme s ní o právě probíhající synodě, kterou zahájil papež František.

Synody se účastní i apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Synody se účastní i apoštolský exarchát řeckokatolické církve

9. prosince 2021, 15:26

Řeckokatolická církev v tuzemsku se zapojila do synodálního procesu. Skupinky jsou podle diecézního koordinátora rozpracované téměř v každé farnosti. Semináře začnou pravděpodobně po Vánocích.