Boje otce Josefa Čiháka

Boje otce Josefa Čiháka

Pořad studia Vojtěch o osobnosti, která by neměla být zapomenuta, sledujte v úterý 26. dubna 2016 ve 22h nebo v pondělí 2. května 2016 v 9:30.

„Každý člověk má svou nezastupitelnou hodnotu. Někdo jako známá osobnost, někdo jako skromný a pokorný svědek vlastního přesvědčení. Otec Josef Čihák se zařadil do sboru služebníků oltáře královéhradecké diecéze výrazným způsobem. Nebyl to okázalý pastoralista a slovutný kazatel, ale poctivý venkovský farář, který se s vděčností skláněl před tajemstvím svého povolání a radoval se z něj i tenkrát, když musel zaměnit službu oltáři za lopatu na dole Tmaváku nebo za práce u brusu ve věznici Valdice.“

Tolik slova otce biskupa Josefa Kajneka v úvodu knihy, která pojednává o těžké životní etapě kněze Josefa Čiháka z farnosti Dolní Újezd u Litomyšle. Jejím autorem je otec Milan Romportl, který napsal tuto publikaci na základě své diplomové práce. Navštívil nás ve studiu Vojtěch, aby nás s životním dramatem otce Josefa Čiháka seznámil. Kromě toho zavzpomíná na otce Čiháka, a především na jeho osobnost, rovněž otec Jiří Heblt, který se s ním osobně poznal právě ve farnosti Dolní Újezd.