Bůh o zavržení člověka předem nerozhodl

Bůh o zavržení člověka předem nerozhodl

Již před časem jsme se v rozhovoru s Prof. Dr. Karlem Skalickým, Th.D., vedoucím katedry ekumenické a systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zabývali tématem předurčení člověka ke spáse. Nyní přinášíme rozšířený rozhovor, v němž se kromě vysvětlení přínosu sv. Augustina a jeho reflexe ve světle soudobé teologie, zabýváme také rozdílem mezi strachem z Boha a bázní před Bohem. Řeč bude také o tzv. "hodince smrti", ve které se o naší spáse rozhodne. Více uslyšíte v sobotu 11. dubna v 15.10 hod.

Je o spáse či zavržení člověka předem rozhodnuto, nebo má člověk možnost Boží „verdikt“ nějak ovlivnit? Je spásná Boží vůle opravdu univerzální? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v pořadu českobudějovického studia Jan Neumann. Slovem vás provede Petr Pospíšil.