České nebe - Sv. Ludmila

České nebe - Sv. Ludmila

V dalším pokračování volného cyklu České nebe, ve kterém vám představujeme naše nejvýznačnější světce vám tentokrát nabídneme portrét sv. Ludmily. V týdenním předstihu před samotným svátkem ve čtvrtek 9. září 2010 od 22 hodin uslyšíte v premiéře rozhovor Pavla Smolka z našeho pražského studia Kristián s PhDr. Petrem Kubínem Ph.D. vyučujícím na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Veškeré informace, které dnes o sv. Ludmile máme pocházejí z legend, které ovšem byly sepsány desítky, až stovky let po její smrti. Přes to, si můžeme udělat celkem plastický obrázek o naší první české světici, prvomučednici. Životopisné údaje jsou vcelku známé (narodila se okolo roku 860, pocházela z knížecí rodiny, celkem měla sedm dětí, z nichž dva synové Spytihněv a Vratislav vládli přemyslovským Čechám, po jejich smrti se dostala do rozepře se svojí snachou Drahomírou, která ji nechala zavraždit). A i proto vám doporučuji, vyslechnout si dr. Petra Kubína, který k těmto obecně známým informacím přidává zajímavé postřehy a detaily, které dokreslují portrét sv. Ludmily.

Obrázek sv. Ludmily na titulní stránce u článku je převzatý ze stránek kláštera mnišek Kazatelského řádu (dominikánek) v Praze Lysolajích.

http://moniales.praha.op.cz/ikony/ikony_c.html