Cíle Charity jsou společné věřícím, hledajícím i lidem bez vyznání

Cíle Charity jsou společné věřícím, hledajícím i lidem bez vyznání

Dr. Michalem Opatrným, pedagogem Teologické fakulty Jihočeské univerzity a pastoračním asistentem Diecézní charity v Českých Budějovicích, hovoříme o charitě jako místu, na němž se mohou sjednotit lidé aktivně vyznávající svou křesťanskou víru s těmi, kteří jsou bez vyznání, nebo jsou hledající. Hovoříme o jejich motivaci k charitní péči a také o způsobu pastorace zaměstnanců Charity. Premiéru naladíte ve čtvrtek 15. ledna ve 22.00 hod., reprízu v pondělí 19. ledna v 16.30 hod.

O různých projektech Charity jste mohli na vlnách Proglasu slyšet již mnohokrát. V tomto pořadu budeme také hovořit o Charitě, ale tentokrát trochu jinak, než jsme zvyklí. Mgr. Michal Opatrný, Dr.theol. hovoří o Charitě jako jedinečném místu, na kterém se mohou společně sjednotit lidé různých vyznání, tradic, životních stylů, lidé pochybující, hledající, lidé bez vyznání nebo i ti, kteří se považují za ateisty. Co je motivací těchto lidí k charitní práci? Mohou i "nevěřící" lidé naplňovat cíle Charity? Jaké jsou to cíle? Jak vypadá pastorace tak nesourodé skupiny lidí, jako jsou právě zaměstnanci Charity? Odpovědi snad přiblíží pořad českobudějovického studia Jan Neumann, jímž vás provede Petr Pospíšil.