Historie Arcidiecéze pražské - 2. část

Historie Arcidiecéze pražské - 2. část

Ve čtvrtek 15. října ve 22 hodin si můžete poslechnout v premiéře druhý díl rozhovoru Pavla Smolka s prof. PhDr. Zdeňkou Hledíkovou CSc.. V první části jsme probírali období od ustavení pražského biskupství do začátku Třicetileté války, ve druhé začneme obdobím po skončení Třicetileté války a budeme pokračovat až do roku 1945. 

Prof. Zdeňka Hledíková je archivářka a historička a donedávna pracovala na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Současně byla ředitelkou Českého historického ústavu v Římě. Specializuje se na dějiny církevní správy a paleografii. Je autorkou např. knihy o Arnoštu z Pardubic nebo spoluautorkou Paleografické čítanky.

Rozhovor o dějinách Arcidiecéze pražské zakončíme konstatováním, kteří z biskupů a arcibiskupů v jejím čele zemřeli v pověsti svatosti. U některých dokonce téměř došlo ke svatořečení a jen historické okolnosti způsobily, že celý proces svatořečení nebyl dokončen. Posledním z biskupů v čele Arcidiecéze pražské, u kterého je proces blahořečení v běhu je kardinál Josef Beran. Ale o tom jsme s prof. Hledíkovou nehovořili. Jednak by si takovéto téma zasloužilo vlastní pořad a jednak jeho život a dílo je z hlediska historie jen malý krůček od současnosti.