Královéhradecká diecéze v proměnách času – 7. díl

Královéhradecká diecéze v proměnách času – 7. díl

Sedmý díl cyklu studia Vojtěch radia Proglas s názvem „Královéhradecká diecéze v proměnách času“ můžete poslouchat v úterý 22. července 2014 ve 22h nebo v pondělí 28. července v 9.30h.

V červencovém dílu cyklu studia Vojtěch se podíváme na působení některých dalších řádů a kongregací v královéhradecké diecézi, kromě jezuitů a benediktinů, kterým byly věnovány dva předchozí díly. V úvodní části nás seznámí historik otec docent Tomáš Petráček s vývojem mužských i ženských řádů v královéhradecké diecézi v dobách předhusitských a pohusitských, zejména pak v 19. stol. Poté pohovoříme s převorem kanonie premonstrátů v Želivě a současně i historikem – otcem Jindřichem Zdíkem Zdeňkem Charouzem o příchodu i současném působení premonstrátů v diecézi a dále vás čeká rozhovor s doc. Marií Mackovou z pardubické univerzity, která nám přiblíží působení redemptoristů a voršilek. Pořadem vás budou provázet úryvky hudby dalšího z rodáků královéhradecké diecéze, tentokrát Tomáše Norberta Koutníka, který se narodil v roce 1775 v Chocni. Byl český kantorem, varhaníkem a hudebním skladatelem.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony