Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

Na místa spjatá s Ježíšovým utrpením, jeho smrtí a zmrtvýchvstáním se vydáme v pořadu Všimli jsme si v pátek 3. dubna v 16.00, v repríze v sobotu 4. dubna v 11.05.

Nejprve vystoupíme na Olivovou horu a zastavíme se na jejím úpatí v Getsemanské zahradě. Poté navštívíme jedno z možných míst Ježíšova věznění - kostel svatého Petra od kokrhání kohouta, který se nachází mezi horou Sión a Chrámovou horou. Po Křížové cestě se pak vydáme až do chrámu Božího hrobu.

Průvodcem nám bude redaktor Proglasu Pavel Mikšů, připravuje šéfredaktorka Marie Blažková.