Pocta statečnému kardinálu Beranovi

Pocta statečnému kardinálu Beranovi

Právě 120 let dnes uplynulo od narození 34. pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana, který se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Ke 40. výročí skonu tohoto vězně obou diktatur minulého století a účastníka II. vatikánského koncilu (kde zaujal projevem O svobodě svědomí) - v květnu 2009 - by měl být položen základní kámen jeho pomníku před budovou Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře, jehož rektorem také byl. Dílo zadalo pražské arcibiskupství  známému českému sochaři prof. Stanislavu Hanzíkovi. Natáčeli jsme s ním pro vysílání.

Z dosavadních Hanzíkových prací zmiňme alespoň dřevěnou sochu Krista v kapli Komunitního centra Matky Terezy v Praze a bustu Matky Terezy v jeho vstupní hale. Pro barokní areál v Kuksu na Trutnovsku vytvořil křížovou cestu z pískovcových soch, nazvanou Příběh naděje a utrpení člověka.

V rozhovoru s pražskou redaktorkou Proglasu Janou Beránkovou sochař uvedl, že s osudem kardinála Berana (1.5 MB) se podrobně seznámil. Ocenil práci přípravné komise, která podle něj vybrala pro pomník vhodné místo. Vpravo před budovou teologické fakulty bude v mírně  nadživotní velikosti kardinálova klečící postava v meditaci 1.6 MB, chráněná jakoby kapličkovým zastavením, zdí s průzorem kříže.

S odhalením pomníku se počítá na podzim 2009.

Obsáhlejší výpověď prof. Stanislava Hanzíka přineseme ve Zvukové pohlednici (po premiéře ji najdete v audioarchivu). 

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.