Poselství Tomáše Akvinského dnešnímu člověku

Poselství Tomáše Akvinského dnešnímu člověku

Hostem pořadu je doc. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D., současný děkan Teologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, přední odborník na danou problematiku a člen III. řádu sv. Dominika. Hovoříme spolu nejen o tom, co může slavný středověký světec sdělit člověku dnešní doby, co z jeho poselství je dosud aktuální, a proč stojí za to se jím zabývat. Reprízu pořadu zařazujeme v pondělí 22. srpna 2011 ve 22.00 hod., opakujeme 25.8. v 16.00 hod.

V současnosti tomismus jako ohromný filosofický proud s velkým množstvím autorů, škol, časopisů a knih v podstatě neexistuje, ale je celá řada tomisticky orientovaných autorů, kteří tento směr (v současnosti výrazně menšinový) dále rozvíjejí. Připomeňme aspoň Norrise Clarka, jehož skvělou knihu Osoba vydalo nedávno nakladatelství Krystal OP a karmelitánské nakladatelství. Ti z nás, kteří tomismus znají a dokážou ocenit jeho velké přednosti, jsou přesvědčeni, že je jen otázkou času, kdy dojde k další velké renesanci tomismu. Důvodem takového přesvědčení není nějaký dominikánský sentiment nebo staromilství, ale přesvědčení, že intelektuální móda může mít své výkyvy, nicméně životaschopnou filosofii neporazí. Například ještě před sto lety měla velká část filosofické veřejnosti (především pozitivisté) pro klasická metafyzická témata jen výsměch. V současnosti patří metafyzika, kterou právě dědicové pozitivismu dnes tolik rozvíjejí, k nejživějším filosofickým proudům současnosti. S tomismem to bude podobné. Ne proto, že je to „tomismus“, ale proto, že je to v pravém slova smyslu živá filosofie, která dokáže nejen oceňovat tradici, ale také promýšlet věci nové a účinně komunikovat s jinými filosofickými proudy, jak to v dějinách již mnohokrát prokázala.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony