Putování Egerie a Velikonoce v Jeruzalémě

Putování Egerie a Velikonoce v Jeruzalémě

Putování Egerie a Velikonoce v Jeruzalémě - to jsou dva pořady, které jsme vybrali z archivu Proglasu jako příspěvek Studia Kristián Praha do programové nabídky Velkého pátku a Bílé soboty. Po obě sváteční odpoledne v čase od 16 a 16.05 hodin  otevřeme Itinerarium Egeriae - cestopisný deník z konce 4. století, který z latiny přeložila PhDr. Marcela Hejtmanová, a vydáme se spolu s poutnicí Egerií na místa svatá.

V nahrávkách účinkují přátelé Proglasu: paní Gabriela Vránová, pan Jiří Brož, P. Jan Kotas, ThLic., P. Prokop Brož, ThLic., Th.D. Rozhlasový scénář a bohatou fotogalerii připravil PhDr. Josef Kleibl. Slovo doprovází hudba Chant Byzantine z CD nosiče S. M. Keyrouz z Paříže. Konečná realizace Jana Beránková.

Egerie byla zámožná poutnice, pocházející nejspíše z jihozápadní Galie, která se v letech 381-384 vypravila do Svaté země a s Biblí v ruce navštívila řadu míst spjatých jak se Starým, tak s Novým zákonem. Vše co viděla, i o čem slyšela od tamějších křesťanů, si zapisuje a pak o tom podává zprávu svým „drahým sestrám“ v Galii.

Kostel na SinajiMusela to být neobyčejná žena, když od Atlantického oceánu došla až k Eufratu a na Sinajskou poušť. O to víc musíme litovat, že se její záznamy nedochovaly celé. Dochovaná část začíná právě popisem cesty Sinajskou pouští. I z jiných pramenů víme, že v té době pobývá ve Svaté zemi už téměř tři roky, že navštívila mj. Betlém, Hebron a Galileu. Že se pak vydala na cestu do Egypta a do Thebaidy a právě odsud se teď vrací, aby mohla vystoupit na posvátnou horu Sinaj.

Po tomto výstupu šla opět pouští a podél moře po stopách Mojžíšova vyprávění o exodu izraelského lidu z Egypta. Velikonoce roku 384 ji už zastihují v Jeruzalému. Zde učiní jeden z nejdůležitějších počinů své cesty: podrobně zaznamenává průběh slavení starokřesťanských velikonoc. Aniž to mohla tušit, vytvořila tak jeden z nejdůležitějších historických dokladů o vývoji křesťanské liturgie.

Fotografie, které najdete v naší fotogalerii, byly hledány a vybírány tak, aby v rámci možností tvořily obrazový doprovod jejího vyprávění. Tím nejdůležitějším však stále zůstávají slova Egerie – křesťanské poutnice statečné a silné duchem, přinášející první zevrubnější zprávu o Svaté zemi do Evropy.

Premiéra: Velký pátek a Bílá sobota 12. a 13. dubna 2009

Fotogalerie k pořadu:

EGERIE 1 - JEJÍ STARÝ SVĚT - římské mozaiky (2.9 MB)
EGERIE 2 - JEJÍ NOVÝ SVĚT - starokřesťanské mozaiky (1.6 MB)
EGERIE 3 - PUTOVÁNÍ SVATOU ZEMÍ (2.0 MB)

Pořady si můžete poslechnout v audioarchivu Proglasu:

Putování Egérie na místa svatá (audio WMA)Putování Egérie na místa svatá
Velikonoce v Jeruzalémě na konci 4. století (audio WMA)Velikonoce v Jeruzalémě na konci 4. století