Trojí poslání P. Jaroslava Knittla

Trojí poslání P. Jaroslava Knittla

V pořadu studia Vojtěch si poslechnete vzpomínky manželů Ptáčkových na výraznou osobnost otce Jaroslava Knittla. Vysíláme v úterý 26. ledna 2016 ve 22 hodin nebo v pondělí 2. února v 9.30
 

V dubnu letošního roku uplyne 94 let od narození a v červnu 22 let od úmrtí zajímavé osobnosti otce Jaroslava Knittla, který byl žákem známého otce Habáně OP. Byl to právě otec Knittl, který obnovil po sametové revoluci v roce 1991 slavné Akademické týdny na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují, jejichž historie sahá až do roku 1932. Jaroslav Jindřich Knittl byl velmi pozoruhodná osobnost. Jeho život byl tvarován trojím posláním. Působil jako pedagog, kněz a vydavatel či organizátor společenského života. Už jako mladý se angažoval v práci s mládeží v rámci křesťanského dělnického hnutí mládeže JOC. Později působil, kvůli vládnoucímu režimu jen krátce, ve školství. Byl vynikajícím pedagogem, který dovedl zaujmout a osobně se věnovat svým žákům. Kněžské poslání Jaroslava Knittla se profilovalo v době, kdy nemohl působit oficiálně. Jako kněz však své vrozené a studiem rozvinuté vlohy uplatnil při ilegální práci s mládeží, při níž využíval metod skupinové i individuální práce. To dělal i v práci s ostatními lidmi, kteří za ním přicházeli.

V našem pořadu na něj zavzpomíná otec Pavel Sandtner, který napsal o pateru Knittlovi svoji licenciátní práci, dále vesele i vážně manželé Ptáčkovi, jeho blízcí spolupracovníci a nakonec Václav Klamta, který otce Knittla poznal jako dítě i jako mladý student a později se účastnil organizace Akademických týdnů.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonata f moll pro altovou zobcovou flétnu a varhany - Triste; Autor: Telemann Georg Philipp; Sóla: Stivín Jiří  - flétna, Uhlíř Václav - varhany
02:00Dotýkání světla
02:25Písně
03:00Hrajte, kapely!
03:58Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony