Varhany v Ličně červotoči nepodlehly

Varhany v Ličně červotoči nepodlehly

O první prosincové sobotě se letos v kostele Zvěstování Páně v Ličně u Častolovic slavnostně rozezněly nově zrekonstruované vzácné historické varhany.

Za účasti místostarosty obce Františka Talavaška, administrátora ličenské farnosti P. Arnošta Jílka a dalších hostů bylo v 15h zahájeno požehnáním a slavnostním koncertem uvedení varhan do provozu.

Varhany v Ličně jsou zcela výjimečné svou historickou i uměleckou hodnotou. Jde o jednomanuálový mechanický nástroj, který postavil Amand Hanisch z Rychnova v roce 1879 za 728 zlatých. "Oprava varhan se mohla uskutečnit pouze díky dotaci Královéhradeckého kraje a příspěvkům řady dárců. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly výše 317 tis.Kč. "Varhany se kvůli červotoči totiž rozpadaly přímo před očima. Jejich záchrana proto přišla v pravou chvíli," uvedl v úvodu pan František Talavašek, místostarosta Lična.

Po poděkování všem sponzorům vystoupil také administrátor farnosti P.Arnošt Jílek, který zdůraznil, že varhany povznášejí naši mysl k vyšším hodnotám a hlavně k hodnotě nejvyšší, k Bohu, našemu Otci. Poté pronesl žehnací modlitbu varhan, požehnal i všechny přítomné hosty a varhany vykropil svěcenou vodou.

Následoval slavnostní koncert, který přednesli významní hosté:

Prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog, vedoucí sboru kostela Panny Marie v Hradci Králové a pedagog pardubické konzervatoře, který byl v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice a který zahrál na nově opravené varhany.

Dále zpěvačka Mgr. Hana Medková, sopranistka, laureátka několika mezinárodních soutěží, jejíž doménou je komorní hudba a jejíž repertoár zahrnuje duchovní, písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost.

Třetím hostem byl houslista Mgr. Jiří Kuchválek, který je pedagogem na pardubické konzervatoři, uměleckým vedoucím komorního orchestru Orchestra d´Archi a členem Vaňhalova kvarteta a Českého komorního orchestru.

V zaplněném kostele vládla opravdu hezká atmosféra. Po ukončení koncertu si potleskem přítomní vyžádali ještě přídavek - skladbu Ave Maria.

Přejme tedy těmto starým varhanám, aby sloužily ke cti a slávě Boží ještě dlouhá léta.

Ing. Martin Weisbauer

 

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony