Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny
18. ledna 2019 Dotýkání světla Autor: Jan Novotný

V cyklu Dotýkání světla se na Proglasu od 19. ledna 2019 postupně zastavíme nad tématy jednotlivých Kristových blahoslavenství, zapsaných v evangeliích sv. Matouše a sv. Lukáše.

V rámci na sebe navazujících pořadů, nadepsaných Blahoslavenství z hory i roviny, se Jan Novotný bude setkávat se dvěma kněžími působícími v Brně, Pavlem Fatěnou a salesiánem Liborem Všetulou.

Cyklus není koncipován jako odborně teologický výklad, ale jako prosté nahlížení na Kristova slova, zaznamenaná sv. Matoušem v úvodu Horského kázání a u sv. Lukáše v tzv. Řeči na poli (či na rovině), tedy v samém počátku Ježíšova veřejného působení. V týdenních rozestupech se pokusíme dotknout významu a smyslu pojmů chudoba ducha, pláč, tichost, žízeň po spravedlnosti, milosrdenství, čistota srdce, pokoj a pronásledování pro spravedlnost.

Každou část doplní drobné básnické texty, převážně autorů 20. století.

Úvodní část, hledající podstatu slova „blahoslavenství“, jsme s předstihem uvedli 1. ledna 2019, zpětně si ji můžete poslechnout ve zvukovém archivu na webu Proglasu.

Jednotlivé části cyklu jsou uloženy v audioarchivu Proglasu.

Foto: Frank van Bommel, Pole u Kyjova