Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 6

Cestou vzhůru - Taizé: Pouť důvěry na zemi 6
5. února 2020 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Dotýkání světla představuje opět komunitu Taizé, dnes po stránce myšlenek a podnětů k činnosti. Mluvit spolu budou Daniel Blažke a p. Martin Holík. Poslouchejte v sobotu 8. února ve 20.15.

Tématem jsou podněty obsažené ve Výzvě představitelům církví k roku 2017. Ta je k nalezení na stránkách https://www.taize.fr/cs_article21285.html