Chci milosrdenství! 2.

Chci milosrdenství! 2.

S úvahou nad vybranými skutky milosrdenství tentokrát přispějí Mons. Karel Herbst a Mons. Josef Kajnek.

Naši čeští a moravští biskupové si v rámci Roku milosrdenství připravili na naše požádání krátká zamyšlení nad jednotlivými skutky tělesného i duchovního milosrdenství. V každém dílu vám nabídneme dvě z nich.

Biskup Karel Herbst uvažuje nad skutkem duchovního milosrdenství těšit zarmoucené. Nejprve se nechává inspirovat biblickou knihou Job a zvláštními dialogy trpícího Joba s přáteli, které ubožákovi žádnou útěchu nepřináší. V souvislosti s tím cituje Mons. Herbst také sv. Tomáše Mora, který si na Jobovy přátele vzpomněl po vyslechnutí útěšných slov od blízkých před vlastní popravou. Pouhá slova, přinášející jen rozptýlení, útěchu dát nedovedou. Prvním předpokladem útěchy je podle Mora touha být utěšen Bohem.

Biskup Josef Kajnek promluví o napomínání hříšníků. Také se nejprve nechává inspirovat Písmem. Zmiňuje "slavný" Davidův hřích, kdy jako král neodjel do bitvy, zcizoložil a nakonec se dopustil vraždy. Bůh však poslal Davidovi proroka, aby ho usvědčil z jeho vin. Aby se ale napomenutí stalo skutkem milosrdenství, nestačí jen hříšníka usvědčovat. Nedílnou součástí tohoto skutku musí být i odpouštění.

Druhé pokračování Chci milosrdenství! vysíláme v pátek 6. května 2016 ve 22.00 a v neděli 8. května v 17.30.