Chci milosrdenství! 3.

Chci milosrdenství! 3.

Odpouštění a snášení obtížných osob; nad těmito skutky milosrdenství se na Proglasu zamyslí Mons. Jan Graubner a Mons. Tomáš Holub.

Mons. Jan Graubner si ve své úvaze nejprve všímá důsledků neodpouštění, rozpadu vztahů a neúčinných pokusů o útěk před takovou situací. K ochotě odpouštět by mohlo pomoci uvědomění si, co je to spravedlnost. Kvůli přežití našich vztahů může být nutné odpustit i těžká provinění. Nabízí to totiž něco nové. Bůh takto jedná vůči nám při každé zpovědi. Je to Bůh, kdo nám takto dává novou možnost.

Podle Mons. Tomáš Holuba je rada snášet obtížné osoby velmi praktická. Zároveň předpokládá, že s takovým duchovní zápasem se musí setkávat každý člověk. Poukazuje ale na rozdíl, kdy toto "snášení" je pouhým zkrocením se a šířením sladkých úsměvů a kdy vychází v upřímnosti z našeho nitra. Jde o to, co je zdrojem naší snahy být milosrdný. Zda se snažíme sami anebo jsme prožili na sobě Boží milosrdenství.

Více do hloubky v těchto úvahách půjdou naši hosté ve vysílání v pátek 13. května 2016 ve 22.00 a v neděli 15. května v 17.30.