Chci milosrdenství! 4.

Skutkem milosrdenství je také modlitba za živé i zemřelé a pohřbívání našich zesnulých. Jak tyto skutky vnímají kardinál Mons. Miloslav Vlk a Mons. Vojtěch Cikrle?

Pro Mons. Vojtěcha Cikrle je modlitba základním postojem, ze kterého vyplývá jak sedm základních skutků tělesného milosrdenství tak sedm skutků milosrdenství duchovního. V souvislosti s tím si tedy všímá významu rodiny a křehkosti vztahů. Pro křesťany je ale důležitá i rodina církve. V modlitbě totiž vstupujeme do Ježíšova společenství s Otcem v Duchu svatém a se všemi, kdo do tohoto společenství byli v průběhu dějin přitahováni od Panny Marie přes apoštoly, sv. Cyrila a Metoděje a naše patrony. Skrze takové "příbuzné" nám Bůh připravuje cestu a vytváří dědictví, které máme předávat i lidem kolem nás.

Kardinál Miloslav Vlk upozorňuje na to, že pohřbívání mrtvých v dnešní době je hlavně záležitostí pohřebních služeb. Přesto zde pro nás zůstává určitý prostor pro konání milosrdenství. Věřící mají totiž být pro druhé příkladem úcty a vděčnosti vůči svým zemřelým. Zejména vypravením křesťanského pohřbu, rozloučením se s nimi modlitbami a pozváním kněze. Na druhou stranu býváme svědky zvláštního projevu neúcty, kdy pozůstalí odmítnou převzít popel svých zemřelých, aby ho důstojně uložili.

Více uslyšíte v našem vysílání v pátek 20. května 2016 ve 22.00 hodin a v neděli 22. května v 17.30.