Chci milosrdenství! 5.

Chci milosrdenství! 5.

Radit pochybujícím a poučovat neznalé, nad těmito, možná oboustranně nepříjemnými, skutky milosrdenství se budou na Proglasu zamýšlet Mons. Václav Malý a Mons. František Radkovský.

Mons. Václav Malý vnímá udílení rad pochybujícím jako velmi aktuální výzvu. Na cestě víry pochybujeme často, ale pro některé je pochybování trvalým stavem. V takovém případě zaměňujeme pochybnost za stálou otevřenost tomu, co nemůžeme pochopit. Pochyby mohou sloužit i jako výmluva těm, kdo se nechtějí nijak vázat a nebo podléhají lenosti se rozhodnout. K pochybnostem však neoddělitelně patří upřímné kladení otázek po vlastním bytí, smyslu života a také odvaha k závazku.

Mons. František Radkovský si všímá, že milosrdenství formou poučování neznalých nás provází od útlého dětství po celý život. Rodiče sami ví, s jakou trpělivostí se musí snažit dětem odpovídat co nejsrozumitelněji. Poučování ale potřebujeme i v dospělosti, abychom dokázali adekvátně reagovat na život v naší společnosti. Čím jsme starší, tím méně nám asi přijde, že poučení potřebujeme. Pokud jde o snahu povyšovat se nad někoho, ta je to samozřejmě špatně. Pokud ale jde o výraz pokorné služby, která nechává poučovanému svobodu, můžeme se setkat i s vděčností. K tomu je ale potřeba i hodně taktu a odvahy.

Více uslyšíte v našem vysílání v pátek 27. května 2016 ve 22.00 hodin a v neděli 29. května v 17.30.