Chci milosrdenství! 6.

Chci milosrdenství! 6.

Sérii zamyšlení českých a moravských biskupů nad skutky milosrdenství uzavřou úvahy o poskytování útočiště pocestným a navštěvování nemocných a vězňů.

Slovo dostanou Mons. Ladislav Hučko a Mons. Josef Hrdlička. 

Poskytování útočiště pocestným, možná lépe turistům, je dnes rychle se rozvíjející službou. Nabídnutí útočiště se podle Mons. Ladislava Hučka stává milosrdným skutkem v okamžiku, kdy se jedná o nezištnou službu chudým bez prostředků. Lidé cestují po světě kvůli zábavě, práci anebo utíkají ze svých domovů. Turisté a pracující mají zpravidla na zaplacení a očekávají standardní až mimořádné služby. Uprchlíci jsou v jiné situaci. Obzvláště dnes, kdy jich je na cestě velmi mnoho. Přesto zůstávají potřebnými, kterým milosrdný skutek nabídnutí noclehu máme prokazovat. Vždyť jde o tradiční křesťanskou praxi od počátků církve.

Mons. Josef Hrdlička ve své úvaze poukazuje na to, že nemocní bývají často vnímáni jako neproduktivní zátěž společnosti. Pro církev jsou ale pokladem. Oběti a víra nemocných jsou oporou činnosti církve. Proto každý křesťan navštěvující nemocné následuje samotného Krista, který většinu svého času věnoval uzdravování nemocných. Ježíš byl ale také v pozici toho, kdo přijímal pomoc. Soucit s nemocnými a pomoc nemocným je tedy něčím, co je důležité i pro naši spásu.

Úvahy nad těmito skutky milosrdenství uslyšíte na Proglasu v pátek 3. června 2016 ve 22.00 a v neděli 5. června v 17.30.